btbilgi

Z Kuşağı yavaş yavaş iş hayatına girmeye başladı ve şu anda iş gücü tarihinde bir ilk meydana gelmiş durumda. İlk kez beş farklı kuşaktan çalışanlar aynı ofiste biraraya gelebilmekte. Bunlar geçmişten günümüzde kategorize edildikleri isimleri ile: Gelenekselciler (Traditionalists), Baby Boomer, X Kuşağı (Gen X), Milenyaller (Millennials, veya Gen Y) ve Z Kuşağı (Gen Z). Çok kuşaklı bu iş gücünü ele alan Inc. dergisi, her birinin ofisteki ve iş dünyasındaki yerini şu şekilde özetlemiş:

Gelenekselciler

Bu nesil 1928 ile 1945 arasında doğanlardan oluşmakta. Artık ilerleyen yaşları yüzünden şirketlerde daha az aktif rol alıyorlar ama bu sınıftaki çalışanlar hala iş gücünün yüzde 3’ünü oluşturmakta. Gelensekselciler dürüst işlere ve şirketine sadakata inanmakta. Ünvanlar ve para odaklı bir iş hayat onlar için normal sayılıyor. Ne yazık ki teknolojik konularda çoğu zaman yetersiz kaldıklarını hissedebiliyorlar.

Baby Boomer

1946 ve 1964 arasında doğanları kapsayan bu kuşağın temsilcileri şu anda 50’lerinde ve 60’larındalar. Çoğu kariyerlerinin en iyi noktasında ve iyi pozisyonlarda sayılabliyorlar. Genelde iş gücünde üst seviye ünvanlara ve koltuklara sahip olanlar bu kuşaktan çıkıyor. Sadık, çalışkan, eleştirici bir yaklaşıma sahip Baby Boomer kuşağı tutarlı ve düzenli iş ortamlarını seviyor. Üst seviye sorumluluk, avantajlar, yüksek maaş ve iyi planlanmış bir emeklilik bu kuşaktakiler için oldukça çekici.

X Kuşağı

Bu kuşağı temsilcileri 1965’den 1980’lere kadar giden tarihlerde doğanlar olarak kabul edilmekte. Kendilerinden önceki ve sonraki nesillerden daha az çalışan bulunmakta. En dikkat çekici yanları ise iş ve özel hayat dengesini diğerlerine göre daha önemli buluyor olmaları. Bir diğer önemli özellikleri ise girişimci ruhlarının güçlü olması. Şu anda startup şirketlerin yüzde 55’inin kurucularının bu nesilden çalışanlar olduğu saptanmış.

Milenyaller

1980’lerde doğan bu nesil halen gelişmiş ülkelerdeki en büyük yaş kuşağı olarak bilinmekte. 20’lerin sonunda ve 30’ların içinde olan bu nesil iş gücüne yakın geçmişte dahl olmasına rağmen büyük izler bırakmaya başladı bile. Yetenekli olmalarına rağmen sadakate çok önem vermemeleri ile biliniyorlar. Şirketler arasında geçiş yapmada sorun görmeyen Y Kuşağı temsilcileri, motivasyona ve kendilerini geliştirmeye büyük önem veriyor. Başkaları ile manalı ilişkiler içindeki iş ortamlarını, güveni ve özgürlüğü başka şeylere tercih edebiliyorlar. Teknolojiyi en fazla benimsemiş bu nesil dijital çalışmayı ofiste çalışmaya yeğleyebiliyor.

Z Kuşağı

2000’e doğru doğan kişilerin oluşturduğu Z Kuşağı iş gücüne yeni yeni giriyor. Bu neslin üyeleri sosyal ödüller, mentorluk ile büyüme ve geri besleme gibi öğelerden motivasyon buluyor. Geniş ve esnek iş saatleri onlar için çok önemli, ayrıca kendileri için anlam taşıyacak işlerden zevk alıyorlar. Şeffaflık, açık seçik kurulmuş hiyerarşiler ve doğru yönlendirmeye değer veriyorlar. Z Kuşağı temsilcileri sanal iletişimden daha çok yüzyüze iletişime önem verebiliyorlar. İçine doğdukları teknoloji onlar için o kadar normal ki, bir hedef değil sadece bir araç.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.