btbilgi

Son yıllarda üst düzey yöneticilerin ve BT müdürlerinin merak ettiği önemli konulardan biri yapay zeka. Yapay zeka teknolojileri ve çözümleri giderek güçlenerek, istihdam politikalarını yeniden şekillendiriyor. Bu uygulamaların iş gücünü geliştireceğini uman şirketler, tüm operasyonel süreçlere entegrasyon fikirleri peşinde. Tabi bunu gerçekleştirmek için de yapay zekayı idare edecek yeni uzmanlara ihtiyaç var.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG, yapay zeka (AI) çözümlerini iş süreçlerine eklemek isteyen şirketlerin şu 5 yeni meslekten kalifiye elemanlar aradığını söylüyor:

AI mimarı

Bu uzmanlar, şirketlerin tüm iş süreçlerini inceledikten sonra yapay zekanın nasıl konumlandırılacağına ve hangi görevleri üstleneceğine karar veriyor. Bu mimarları ayrıca AI kullanımının performansa etkilerinin değerlendirmesinden ve sıradan işlerden kurtulan insan kaynağının asıl işlere odaklanmasının optimize edilmesinden de sorumlu.

AI ürün yöneticisi

Yapay zeka mimarlarıyla yakın çalışan bu yöneticiler, farklı takımlar arasında irtibat kurup, bu yenilikçi teknolojilere geçişin sorunsuz yaşanmasını sağlıyorlar. İnsan kaynaklarıyla da dirsek temasında olan AI ürün yöneticileri, insanlar ve makinelerden en iyi performansı alabilmek için gerekli olan organizasyonel değişikliklerin belirlenmesi görevini üstleniyor.

Veri bilimci

Her geçen gün artan veri yığınları arasından gerekli olanları ayıklayarak bunlardan anlamlı iç görüler çıkarmak için veri bilimcilere her zaman ihtiyaç olacak.

Yazılım mühendisi

Bu yazılım mühendisleri mevcutlardan farklı eğitiliyor. Çünkü yapay zeka teknolojisinin deneme safhasından tüm süreçlere geçirilmesi firmaların karşılaştığı en önemli sorun. Bu noktada veri bilimcilerden gelen bilgileri işleyerek yapay zekanın kullanıma alınacak seviyeye getirecek kişiler yazılım mühendisleri.

AI ahlakbilimcisi

Yapay zekanın yaratacağı sosyal ve ahlaki etkilerle, firma standartlarını ve mesleki ahlak kurallarını uyumlu hale getirme görevini özelleşmiş AI ahlakbilimcileri üstlenecek.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.