btbilgi

Şirketlerin, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurullarına daha fazla kadın üye alınması için çalışan ‘Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’ (YKKD), ikinci yıl etkinlikleri kapsamında bu alandaki bazı verileri derlemiş. 2012 yılında bir platform olarak başlayan hareket, Ocak 2017’de dernek statüsü alarak çalışmalarını hızlandırmış. Şimdiye kadar da 100’e yakın kadına mentorluk yaparak yönetim kurullarına hazırlamış durumda.

Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine araştırmalar, 2025’e kadar bu durum gerçekleşirse sağlanması halinde dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık bir katkının ortaya çıkacağını öngörmekte. Kadınların ekonominin içinde olmadığı ülkelerde ise ekonomik kaybın yüzde 30’lara kadar çıktığı tahmin ediliyor. TÜİK Kasım 2017 Temel İşgücü Göstergeleri veritabanına göre, 15 yaşın üzerindeki toplam nüfus içerisinde istihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8 olmasına rağmen kadınlarda bu oran yüzde 29,3 seviyesinde kalıyor.

Buna karşılık yükseköğretim mezunları içerisinde erkekler ve kadınların istihdam oranı arasında kayda değer bir fark söz konusu. Yükseköğretim kurumundan mezun erkeklerin yüzde 78,4’ü istihdama katılırken, bu oran kadınlarda yüzde 61’e düşüyor.

YKKD Türkiye’deki girişimcilik ortamında kadının yerine dair veriler de sağlamış. Crunchbase’in 2017 yılı Nisan ayında yayınladığı bir rapora göre, tüm dünyada startup ekosisteminde kadın girişimcilerin oranı yüzde 17 civarında. Ülkemizde startup girişimlerini takip eden ‘startups.watch‘ verilerine göre ise, Türkiye’de girişim ekosisteminde kadın girişimcilerin oranı yüzde 15. Türkiye’de de kadınların temsil oranı, üst kademelere çıktıkça hem kamu hem de özel sektörde azalıyor. Türkiye genelinde işverenlerin yalnızca yüzde 8’inin ve her 100 girişimciden sadece 9’unun kadın olduğu belirlenmiş.

İş dünyasında ciddi bir kuşak değişiminin yaşandığına dikkat çeken YKDD Başkanı Hande Yaşargil konuyla ilgili bir de açıklama yapıyor. Yaşargil özellikle Y ve Z kuşağının çalışma hayatına katılması ile birlikte yöneticilik/liderlik anlayışının da ciddi anlamda değiştiğini vurgulamakta: “Yeni kuşak, iş hayatında güçlü ilişkiler kuran, hiyerarşi uygulamayan, esnek ve çalışma arkadaşlarını karar sürecine katan yöneticiler istiyor. Yeni kuşak, açık fikirli, araştırmayı seven, pratik ve sonuç odaklı insanlardan oluşuyor.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.