btbilgi

Bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK, Türkiye’deki şirketlerin insan kaynakları (İK) ve personel yönetimi alanındaki yetkinliklerini ölçebilmesi için bu sene ikincisini gerçekleştirdiği analizle “İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme Haritası”nı gözler önüne seriyor. “ikraporu.com” adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan bir test aracılığı ile şirketlerin İK süreçleri, özlük dosyaları yönetimi, bordro süreçleri, performans yönetimi ve online eğitimler gibi konularda pek çok soru yöneltilmiş.

Hazırlanan raporda toplam 1.042 adet Türk şirketin verilerinden yola çıkılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmekte. Rapora göre Türkiye’deki şirketler İK uygulamalarında geçtiğimiz yıla oranla ilerleme kaydetti. Türk şirketlerin yüzde 53’ü insan kaynakları ve personel yönetimi için bir yazılım kullandığını belirtmekte. Performans değerlendirmesi yapanların oranı ise yalnızca yüzde 50. Raporda İK süreçleri ve personel yönetimi süreçlerinin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurun ise ‘dijitalleşme’ olduğu göze çarpıyor.

Çalışmaya katılan şirketlerin yüzde 73’ünü 200’e kadar çalışanı bulunan KOBİ’ler oluşturmakta. Bunların üçte biri (yüzde 63) 15 yaşından büyük kurumlar. Şirketlerin yüzde 54’ünde bir İK kadrosu bulunmadığı dikkat çekiyor. İK ekibi bulunan şirketlerin yüzde 75’inde ise 1-5 adet aralığında İK profesyoneli çalıştığı aktarılmış.

Şirketlerin yaklaşık yarısı (yüzde 47) İK süreçleri ve personel yönetimi için herhangi bir yazılım kullanmıyor. Her 10 şirketten 7’si özlük dosyalarını fiziksel olarak klasörlerde sakladığını açıklamış. Bunun sonucunda da çalışanların yaklaşık yüzde 60’ı özlük dosyalarına ulaşamıyor.

Rapordaki analize göre şirketlerin yalnızca yarısı performans değerlendirmesi yapmakta. Bunların yarıdan fazlası (yüzde 58) değerlendirme sürecini online olarak yönettiğini belirtmekte. Her iki şirketten biri (yüzde 50) çalışanlarına yönelik iç iletişim faaliyetlerinde bulunuyor. İç iletişim projeleri yürüten 10 şirketten 4’ü kurum dışından profesyonel destek almakta. Kurum içi eğitimlerde ise şirketlerin dörtte biri (yüzde 25) sınıfta kalmış durumda. Çalışanların yüzde 37’si yılda 1 kez, yüzde 38’si ise yılda 3 kez eğitimlere katılıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.