btbilgi

Dünya üzerindeki nüfusun halen yaklaşık yarısında (yüzde 51) internet erişimi mevcut. Her ne kadar internet altyapısı ülkelerinde mümkün olsa bile, buna erişimi olmayan çok insan var. Bu konuda Birleşmiş Milletler’in (BM) 2050 yılı için bir hedefi bulunuyor. Bu zamana gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 90 kadarında internet erişimi olması öngörülmekte. Bu seviyeye de evrensel internet erişimi (universal internet access) denilmekte.

Son raporlara göre Birleşmiş Milletler bu hedefin gerçekleştirilmesi konusunda şüpheler barındırıyor. 2050 itibarı ile evrensel internet erişimi hayali pek mümkün olmayabilir denilmekte. Buna sebep olarak özellikle gelişmekte olan devletlerin altyapı yatırımlarının yetersiz olması ve altyapıları kuracak uygun kalifiye iş gücünün sağlanamaması gösterilmekte. Ayrıca maddi durumu yeterli olmayan insanların internet erişiminden önce diğer ihtiyaçlarına kaynak ayırmaları söz konusu.

BM’ye göre evrensel internet erişimi yolunda altyapı maliyetleri en büyük engel. Evrensel internetin sağlanmasında kullanıcılar için öngörülen hedef, 1 GB veri başına kişilerin aylık gelirlerinin en fazla yüzde 2 kadarını harcamaları. 1 GB veri, evrensel internet planlarında kişilerin sağlıklı kullanımı için yeterli bulunan bir miktar olarak belirtilmiş. Bu rakamı şimdilik Güney Afrikalıların en zengin yüzde 20’si karşılayabiliyor. Halkın fakir kesimdeki yüzde 60 kadarı için 1 GB internet demek, aylık gelirlerinin yüzde 6’sı ile yüzde 21’i arasında bir para ediyor. Mesela dünya üzerinde en fakir ülkelerden olan Mozambik’de neredeyse hiç kimse internet erişimine kaynak ayıramıyor.

Birleşmiş Milletler herkesin internet erişiminden faydalanmasını önemli buluyor. Verilen bilgiye göre bu sayede şu anda var olan küresel bilgiye erişim uçurumu kapatılabilir. Gelişmekte olan ülkelerin ücra köşelerine internet ulaştırılabilirse, insanlar az bir bütçe ile ihtiyaçları olan becerileri geliştirme konusunda büyük kolaylığa sahip olabilirler. Böylece kendilerini kısa sürede geliştirebilir ve hayatlarını daha iyi bir kalitede yaşayabilmek için gerekli maddi kazancı elde etme yolunda sağlıklı adımlarla ilerleyebilirler denilmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.