btbilgi

E-ticaret ve e-ihracat platfomu B2Cdirect, son raporu ile ülkemizdeki KOBİlerin durumu hakkında bilgiler veriyor. Raporda Türkiye’de 2,5 milyon adetten fazla kayıtlı KOBİ olduğu aktarılmakta. Kayıtlı KOBİlerin 65 bin’i e-ihracat yapıyor ve bu KOBİ’lerin 900 bin’i de potansiyel ihracatçı. Türkiye’nin dünya çapında ulaştığı online yurtdışı ürün gönderimi bugüne kadar 157 milyar dolara ulaşmış.

Raporda Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar dolara ulaşılmasında, e-ihracatın büyük büyük öneme sahip olacağına dikkat çekiliyor. KOBİlerin perakendenin yüzde 99’unu ve sektördeki istihdamın yüzde 80’ini oluşturduğu bilgisi verilmekte. Ülkemizin toplam ihracatında e-ihracat payı halen yüzde 0,3. Ama öngörüler bu oranın 2023 yılında yüzde 5 seviyesine çıkabilme potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren 2,5 milyon kayıtlı KOBİ’den yalnızca 65 bin kadarının ihracat yaptığı da verilen bilgiler arasında. Raporda küçük ve orta boyda işletmelerin yurtdışına açılmak için en büyük fırsatları Rusya pazarında yakalayabilecekleri belirtilmiş. Türkiye’deki satıcıların Rusya ile yapacağı e-ihracat işlem hacminin 2023’te 1 milyar dolara ulaşması gibi iddialı bir tahmin de yapılmış durumda.

B2Cdirect raporunda küresel e-ticaret ve e-ihracat tablosunu da şöyle çiziyor:

  • Her beş üründen birinin satışı ülkeler arasında (cross-border) gerçekleşmekte.
  • Küresel e-ticaret iş hacmi 450 milyar doların üzerinde,
  • 2017 yılı sonunda dünya genelindeki perakende satışları 2.4 trilyon dolar işlem hacmini geçti. Bunun yüzde 10’u e-ticaret satış kanallarından gerçekleşmiş.
  • Küresel perakende e-ticaret hacmi 2018 itibariyle 3 trilyon dolar seviyesinde.
  • 2016 yılına göre e-ticaret işlem hacmi yaklaşık yüzde 9 büyümüş.
  • Gelişmiş ülkelerdeki e-ticaretin büyüme ortalaması yüzde 20 olarak saptanmış.
  • 2011 yılında gelişmekte olan ülkeler e-ticaret hacminin yüzde 32’sini oluştururken, bugün bu oran yüzde 59 seviyesinde.
  • 2020 yılında toplam hacmin yüzde 64’ünün gelişmekte olan ülkeler tarafından oluşturulması öngörülmüş.
  • 2017 yılında gelişmiş ülkelerdeki küresel e-ticaret büyümesi yüzde 25’in üzerinde bir oranda olmuş.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.