btbilgi

İster doğada olun, isterseniz de şehirde, bisiklet kullanmanın bedeninize olan sağlık etkisi yadsınamaz. Gerçi şehirlerdeki hava kirliliği yüzünden bisiklet kullanmanın pek faydası olmadığını düşünebilirsiniz. Ama yeni bir araştırmanın sonuçları öyle söylemiyor. İngiltere’deki Leeds Üniversitesi araştırmacıları şehirdeki hava kirliliğinden en az etkilenenlerin bisiklet kullanıcıları ve en çok etkilenenlerin ise yayalar olduğunu saptamış.

Kings College London’da Solunum Zehirlenmesi uzmanı olan Dr. Ian Mudway, şehirdeki yolculuklarımız için bir öneride bulunuyor. Eğer şehrin ana yollarındaki araçların oluşturduğu kirlilikten daha az etkilenmek isterseniz, yolunuzu değiştirip bir arka paralel sokaktan yürümenizi tavsiye ediyor. Ölçümlere göre sadece bu bile hava kirliliğinin etkisini yüzde 50 azaltmaya yaramakta. Daha da iyisi, şehirde bisiklet kullanmak ve ana arterlerden kaçınarak yolumuzu seçmeye çalışmak.

Leeds Üniversitesi araştırmacıları 2018 yazında tüm şehir çapında bir inceleme gerçekleştirmişler. Hedef ise insanların hangi toplu taşıma veya ulaşım yöntemini seçerlerse, en fazla trafik bazlı kirliliğe maruz kalacaklarını anlamak. Bunun için portatif kirlilik saptayıcı sensör cihazları kullanılmış. Birer partikül sayıcı olan bu cihazları alan öğrenciler ve öğretim görevlileri, birkaç hafta boyunca belli ana yollarda, farklı yöntemlerle noktalar arasında seyahat etmişler.

Hava kirliliğinden en az etkilenenler, bisiklet kullananlarAraştırmacılar Leeds şehrinin ana arteri olan Headingley Lane’de dört farklı seyahat yöntemi kullanmışlar: Yürüme, bisiklet kullanma, araba kullanma ve otobüs kullanma. Araba olarak da Enviro Technology Services tarafından hazırlanan özel bir elektrikli minibüs devreye sokulmuş. Minibüs üzerindeki partikül sensörleri ile hem arabanın dışındaki havayı, hem de içinde şoförün maruz kaldığı havayı test etme özelliğine sahipmiş.

Daha ilk haftada bile sonuçlar kendisini göstermeye başlamış. Araştırma sonunda trafiğin en sıkışık olduğu ana yollarda dört yöntem karşılaştırılmış. 4 kilometrelik bir yolda en az zararlı partikül yutanlar bisikletçiler olmuş. Ayrıca eğer gidilen araba yolunun paralelinde özel bir bisiklet yolu varsa, partiküle maruz kalma seviyelerinin daha bile düştüğü gözlemlenmiş. Ondan sonra en çok etkilenenler otobüs ylcuları olmuş. Üçüncü en çok etkilenenler araba şoför ve yolcuları. Trafiğin yarattığı zehirli gazlardan en çok etkilenenler ise yayalar.

Hava kirliliğinden en az etkilenenler, bisiklet kullananlarAraştırma raporunda bisiklete binmek hava zehirli gaz partiküllerine maruz kalmak anlamına gelse bile, kullanıcının vücuduna olan yararlarının bu etkiyi sıfırladığına yer verilmekte. En kötü durumda olanlar yayalar belki, fakat her gün düzenli olarak yürümek hem egzersiz yapmak anlamına geliyor, hem de bilişsel yeteneklerin körelmesini engelleyici etkileri olduğu saptanmış. Yürümek herkes için iyi ama mümkün olduğu kadar yan sokakları tercih etmeyi aklınızdan çıkartmayın.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.