btbilgi

Çalışanlar uzun çalışma saatlerine rağmen üretkenliklerinin azaldığını düşünüyorlar. Fujitsu’nun en son araştırmasına göre, çalışanlar üretkenliklerinin artması için yapay zeka (AI) desteği almaya hazır ve istekliler. Ayrıca, işletmelerin bilgi işlem departmanlarının kendilerine yeterince destek vermediklerini; yetersiz güvenlik, hizmet arızaları ve işlerini düzgün yapmalarını sağlayacak bilgilere ulaşmada zorluk yaşadıklarını düşünüyorlar.

Bağımsız araştırma kuruluşu Pierre Audoin Consultants (PAC) tarafından yürütülen araştırma, Eylül-Ekim 2018 döneminde Belçika, Fransa, Almanya, Kuzey Amerika, İspanya, İngiltere ve İrlanda’daki büyük ve orta ölçekli işletmelerdeki çalışanlar ile gerçekleştirilmiş. Rapora göre çalışanların neredeyse yarısı (yüzde 46) mevcut iş yerlerinin, temel becerilere sahip insanların işe alınması ve elde tutulması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmadığına inanıyorlar.

Katılımcılar iki yıl öncesine kıyasla eşit oranda (yüzde 45) ya da daha çok (yüzde 47) çalıştıklarını hissetmelerine rağmen, katılımcıların yüzde 40’ından fazlası gerçek üretkenlik artışlarının durduğunu ya da azaldığını düşünüyor. Ankete katılan çoğu profesyonel, yapay zeka uygulamalarının, işyeri verimliliğini artırmaya yardımcı olabileceğini düşündükleri için olumlu bir güç olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 80’inden fazlası dijital sanal asistanlar veya kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir kullanıcı deneyimiyle güçlendirilen yapay zeka uygulamalarının, günlük çalışma hayatında olumlu bir etkiye sahip olacağına inanmakta.

Araştırma sonuçlarına göre çalışanlar daha uzun saatler çalıştıkça, iş ve kişisel yaşamları arasındaki dengeyi bulmanın yollarını arıyorlar. Bu kişilerin yarısından fazlası (yüzde 53) verimliliği artırmak için esnek çalışma saatleri veya benzeri uygulamaların “çok önemli” olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, üçte birinden fazlası (yüzde 35), işverenlerin iyi bir iş – yaşam dengesini oluşturmak üzere sundukları imkanların ya ancak yettiğini ya da yetersiz kaldığını ifade ediyor. İş verimliliğinde en önemli faktörler olarak olumlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı seçeneği yüzde 49’la ikinci çıkarken, yüzde 40 oranla doğru yapılandırılmış verimlilik artırıcı araçlara erişim seçenekleri öne çıkıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.