btbilgi

Makro ekonomi, kalkınma iktisadı ve sektör analizlerine yönelik araştırmalarını “TSKB Bakış” başlıklı raporuyla paydaşlarına ulaştıran TSKB Ekonomik Araştırmalar, yeni çalışmasında milyarlarca liraya ulaşan atık ekonomisine odaklanıyor. Kurumun en son raporu olan “Atıkta Değer Var” ülkemizde oluşan geri dönüşüm potansiyelini, geri dönüşümün çevresel ve sosyal kazanımlarının yanı sıra ekonomik boyutlarını da ele almakta.

Raporda geri dönüşüm ekonomisi ile ilgili önemli bilgiler aktarılmakta. Dünya nüfusunun yüzde 16’sını oluşturan gelişmiş ülkelerin, toplam çöp miktarının yüzde 34’ünü ürettiği ifade edilmekte. Dünya Bankası tahminlerine göre, yüzyıl ortası itibarıyla Avrupa ve Kuzey Amerika günümüzden yüzde 25 fazla atık üretecek. 2050’lere geldiğimizde Doğu Asya’daki atık üretiminin yüzde 50, Güney Asya’da yüzde 100, Sahraaltı Afrika’da ise yüzde 200 artacağı öngörülmekte. Bu dönemde yıllık toplam küresel atığın 3,4 milyar tona yaklaşması beklenmekte.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümleri de epey çarpıcı. Ülkemizde endüstriyel atıklar hariç, sadece yerleşim birimlerinde yılda yaklaşık 6 milyon ton geri dönüştürülebilir evsel atık oluştuğu belirtilmiş. Bunun yaklaşık 5 milyon tonu geri dönüşüm süreçlerine girmiyor ve direk çöp sahalarına gömülüyor. Sadece yerleşim birimlerinde bir yılda geri dönüştürülmeyen atıkların değerinin 1.5 milyar TL’nin üzerinde olduğuna dikkat çekilmekte.

Türkiye’de geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve gömülmesi için kamu kaynaklarından ek olarak yılda 750 milyon lira aktarıldığı da raporda verilen bilgilerden. Geri dönüşüm sektörünün Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik ve organizasyonel yapıya sahip olmamasının yıllık maliyeti toplamda 2,25 milyar TL olarak hesaplanmış. Yine de en azından devlet durumun farkında denilebilir. Raporda Türkiye’nin 2023 yılında oluşan atığın yüzde 35’ini geri kazanım, yüzde 65’ini düzenli depolama yönetimiyle bertaraf etme hedefi olduğu hatırlatılmakta.

Yerli şirketlerin geri dönüşümde, verimlilik ve sürdürülebilirlik süreçlerinde yapabilecekleri ise kısaca şöyle özetlenmiş:

  • Ambalajların geri dönüşüm ve döngüsellik düşünülerek tasarlanması,
  • Ürünlerin de geri dönüşüme uygun şekilde tasarlanması,
  • Alımların yerel (mikro) tedarikçilerden yapılması,
  • Tedarikçi seçiminde sürdürülebilirliğe dikkat edilmesi,
  • Enerji, su kullanımı ve emisyon azaltımına odaklanılması,
  • Atık yönetiminin merkezileştirilmesi ve optimizasyonu,
  • Çevre dostu bertaraf uygulamalarının desteklenmesi,
  • Malzemelerin geri dönüştürülmesi,
  • Malzemelerin yeniden kullanılması.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.