btbilgi

İnsanların akıllı telefonlar sayesinde gün boyu kesintisiz kullanabildikleri sosyal medya platformları, onları farkedemeyecekleri sonuçlara sürükleyebilir. Yeni açıklanan bir araştırma, Facebook, Instagram ve Snapchat benzeri fotoğraf odaklı servisleri aşırı kullanımın kişide olumsuz psikolojik belirtilere yol açabileceğini gösteriyor. Bunların başında narsist eğilimlerde artış gelmekte.

Wales’deki Swansea Üniversitesi ve İtalya’daki Milan Üniversitesi’nden ortak çalışan bir grup araştırmacı, gençlerde ‘Problematic Internet Use’ (PUI, aşırı internet kullanımı ile oluşan davranışsal sorunlar) ve narsizm arasındaki etkileşimi incelemiş. ‘Open Psychology Journal’ isimli jurnalde yayımlanan bilimsel makaleye göre, her gün aşırı miktarda ve kontrolsüz sosyal medya kullanımı gençlerde davranış bozulmalarına yol açmakta.

Araştımada 18 ve 34 yaşları arasında, dörtte biri erkeklerden ve dörtte üçü kadınlardan oluşan 74 gönüllü denek ile çalışılmış. Katılımcılar çalışmanın hem öncesinde hem de sonrasında bir Narsist Kişilik Analizi ve bir PUI anketi doldurmuşlar. Buradan elde edilen veriler, deneklerin süre boyunca kullandıkları görsel bazlı sosyal medya deneyimleri ile karşılaştırılarak ilişkilendirilmiş.

Araştırma sonuçları epey can sıkıcı. Dört ay boyunca yoğun şekilde sosyal medya kullanmaları ve bolca selfie çekmeleri istenen deneklerde, narsist davranış kalıplarında yüzde 25 oranında artış saptanmış. Bu sonuçların ağırlıklı olarak fotoğraf çekme ve paylaşıma dayalı sosyal medya platformlardaki etkileşimlerle gerçekleştiği aktarılmakta. Twiter veya Reddit gibi metin ağırlıklı platformların etkisinin davranış bozukluklarına göreceli olarak daha az etkisi bulunduğu saptanmış.

Deneklerin yüzde 18 kadarında dört aylık süre sonucunda PUI artışı saptanmış. Bu sorunlar kendini internet bağımlılığı gibi biçimlerde göstermekte. Her gün selfie çekme yönündeki durdurulamaz istek veya belli bir süre internet kullanılmadığı zaman yaşanan davranış bozuklukları buna örnek gösteriliyor. Araştırma raporunda kişilerde narsism oranı yükseldikçe, öz saygı oranlarında düşüş yaşandığı gözlemlendiği belirtiliyor. Eğitim veya aile hayatında yaşanan sorunların da sosyal medyada daha fazla vakit geçirilmesine yol açabildiği, bunun da narsizmin oluşmasını tetiklemekte rol alabildiği aktarılmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.