btbilgi

Araştırma firması KPMG ilk kez gerçekleştirdiği Küresel Kadın Liderler Araştırması’nda, teknolojinin iş hayatını dönüştürmesi ile birlikte kadın yöneticilerin yükselmesini ele alıyor. Türkiye dahil olmak üzere 30 ülkeden, yaklaşık 700 kadın lider ile yapılan görüşmelerde, kadın yöneticilerin erkeklere oranla dijital çağa ayak uydurmakta daha başarılı oldukları sonucuna varılmış.

KMPG Türkiye araştırma ile ilgili verdiği bilgilerde ülkemizden çalışmaları da hatırlatmakta. TÜİK verilerine göre 2018’de 15 yaş ve üzeri erkeklerin yüzde 67,1’ine karşılık, toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların yalnızca yüzde 29,7’si istihdam ediliyor. Şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonunda çalışan kadınların oranı ise ancak yüzde 17’ye ulaşmış durumda. Bu olumsuz rakamlara rağmen, araştırma raporunda kadın liderlerin dijital fırsatları kabul etmeye daha hazır ve istekli olduğu aktarılmış.

KMPG’nin bir diğer çalışması olan ‘2018 Türkiye CEO Araştırması’ yüzde 80 oranında erkek liderlerle yapılmış. Burada iş dünyasına yönelik ilk üç tehdit ‘ülkeselliğe dönüş’, ‘yeni gelişen/yıkıcı teknolojiler’ ve ‘çevre/iklim değişiklikleri’ olarak belirlenmiş. Türk kadın liderler için ilk üç tehdit ise ‘regülasyon riski’, ‘yeni gelişen/yıkıcı teknolojiler’ ve ‘yetenek riski’. Çevre ve iklim değişikliği kadın liderlere göre en önemsiz risk. ‘Ülkeselliğe dönüş’ ise riskler arasında ilk 5’te bile değil. Küresel kadın liderlere göre ilk üç tehdit Türkiye’deki kadın liderler ile aynı olsa da ilk sırayı ‘yeni gelişen/yıkıcı teknolojiler’ alıyor.

Raporda öne çıkan sonuçlar şu şekilde sıralanmış:

Dijital dönüşüm ve yıkım

 • Türk kadın liderlerin yüzde 83’ü teknolojik yıkımı tehditten çok fırsat olarak görüyor. Küresel kadın lider örnekleminde ise bu oran yüzde 77.
 • Küresel liderlerin yaklaşık yüzde 50’si ve Türk kadın liderlerin yüzde 63’ü rakipler tarafından yıkılmayı beklemek yerine, sektörünü aktif olarak yıkıma uğratmak için aksiyon aldığını söylüyor.

Karar verme mekanizmaları

 • Türkiye’deki her 5 kadın liderden üçü son 3 yılda karar alırken veri analitiğinin sağladığı içgörülere güvendiğini, yüzde 86’sı da karar alırken kestirimsel veri modelleri ve analitiğini daha çok kullanmayı beklediğini ifade ediyor.
 • Küresel kadın liderlerin yüzde 62’si, Türkiye’deki kadın liderlerin ise yüzde 57’si, stratejik kararlar söz konusu olduğunda en fazla ikincil bilgi kaynaklarına (ör. Reuters) güveniyor.
 • Küresel CEO Araştırması’nın Türkiye sonuçlarına göre en güvenilir veri kaynağı sosyal medya (yüzde 88) iken, Türkiye’deki kadın liderlere göre sosyal medya ikinci sırada (yüzde 34).

Yeni teknolojilere bakış

 • Küresel kadın liderlerin yüzde 48’i ve Türkiye’deki kadın liderlerin yüzde 67’si yapay zeka, blok zinciri, 3D baskı ve karma gerçeklik gibi yeni teknolojiler konusunda rahat.
 • Araştırmaya Türkiye’den katılan kadın liderlerin yüzde 47’si yapay zeka uygulamalarını test ettiklerini söylüyor.
 • Türkiye’deki kadın liderlerin yüzde 61’i yapay zekanın yaratacağından daha fazla iş alanını ortadan kaldıracağını düşünüyor.

Kurumsal büyüme

 • Türkiye’den kadın lider katılımcıların yüzde 80’i kendi şirketinin, yüzde 63’ü de sektörünün büyüyeceğine inanıyor.
 • Türkiye’deki her 5 kadın liderden üçü, gelecek 3 yıllık dönemde şirketlerinin yüzde 10 veya üzerinde büyümesini bekliyor.
 • Önümüzdeki 3 yıl boyunca kadın liderlerin en önemli büyüme stratejisi inovasyon, Ar-Ge, sermaye yatırımları ve işe alım dahil olmak üzere ‘organik büyüme’ (yüzde 42).
 • Türkiye katılımcılarının yüzde 55’i, online bir platform sağlayıcısı üzerinden ürün ve hizmet sağlamanın, büyüme hedeflerine ulaşmak için gelecek 3 yılda odak noktası olacağını düşünüyor.
 • Türkiye’deki kadın liderlerin yüzde 55’i, büyüme hedeflerine ulaşmada inovatif start-uplarla işbirliği yapmaya istekli.

Siber güvenlik

 • Kadın liderlerin yüzde 86’sı güçlü bir siber güvenlik stratejisinin, paydaşlar arasında güven oluşturmak için kritik öneme sahip olduğunu söylüyor.
 • Türkiye’deki kadın liderler, dijitalleşmenin başarıya ulaşmasında veri bilimcilerin (yüzde 100), siber güvenlik uzmanları (yüzde 85) ve dijital dönüşüm yöneticilerinin (yüzde 85) en önemli rolü üstleneceğini öngörüyor.
 • Katılımcıların yüzde 93’ü, müşteri verilerinin korumasını, müşteri tabanını büyütmek için en önemli sorumluluklarından biri olarak görüyor. Erkek liderlerin yüzde 80’ini oluşturduğu Türkiye CEO Araştırması’nda bu görüşe katılanların oranı yüzde 60’ta kalmıştı.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.