btbilgi

Uluslararası veri bilimleri firması SAS tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, şirktlerin bu alandaki yatırımlarını ve sonuçlarına değiniyor. ‘Tam Zamanı: Analitik Platformu İhtiyacı’ (Here And Now: The Need For An Analytıcs Platform) başlıklı araştırma, analitiğin şirketlerin iş yapma şeklini değiştirdiğini ortaya koymakta.

İki aşamada gerçekleştirilen araştırmanın ilk bölümünde, EMEA Bölgesi’nden 132 şirket ve devlet kurumunda çalışan profesyonellerle detaylı görüşmeler yapılmış. Görüşmelere analitik iş sponsorları, BT karar alıcıları, analitik ve veri bilimleri liderleri katılmışlar. Bu bölümde elde edilen bulgular, araştırmanın ikinci bölümünde dünya genelinden seçilen 477 katılımcıya uygulanan çalışma ile birleştirilmiş.

Rapordan ortaya çıkan en önemli sonuçlar aşağıdaki gibi listelenmiş:

 • Kurumların dörtte üçü (yüzde 72) analitiğin faydalarını kabul ediyor.
 • Her üç kurumdan ikisi (yüzde 60) analitik kaynaklarının kendilerini daha yenilikçi yaptığını söylüyor.
 • Kurumların yüzde 39’u analitiği temel iş stratejilerinde kullandıklarını aktarmakta.
 • Katılımcıların üçte biri (yüzde 35) ise analitiği yalnızca taktiksel projelerde kullanıyor.
 • Şirketlerin yarısından fazlası (yüzde 65) ise analitik yatırımlarının karşılığını tam alamadığına inanıyor.

Analitik çözümleri şirketlerin iş yapma şeklini değiştirmekte ve faydaları gayet iyi bilinmekte:

 • Katılımcıların dörtte birinden fazlası (yüzde 27) analitiğin yeni iş modelleri oluşturmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.
 • Her iki kurumdan biri (yüzde 46) analitiği veri hazırlamak için harcanan süreyi kısaltmak için kullanıyor.
 • Yüzde 42 kadarı analitiği daha akıllı ve güvenli kararlar almak için kullanmakta.
 • Yüzde 41 kadarı ise analiz süresinin hızlanması sürecinde analitiği devreye sokuyor.

Şirketler analitik çözümleri ile elde ettikleri sonuçlara güveniyor:

 • Araştırmaya katılanlar bu çalımalar sayesinde verilerinden değer elde edebileceklerine ortalama yüzde 70 oranında güveniyor.
 • Bu şirketlerde analitikle ilgili rollerde görev alanların güven düzeyi yüzde 72 oranında.
 • Kurumların genel BT ekiplerinde ise bu güven yüzde 65’e düşüyor.

SAS 2017’de Analytics Experience Amsterdam etkinliğinde ‘Enterprise AI Promise‘ başlıklı bir başka araştırma duyurmuştu. Burada da analitikte sıkça değerlendirilen yapay zeka uygulamalarının, kurumların  sistemlerine ne derece entegre olduğu araştırılıyor. Bu çalışmanın sonuçlarına göre ise uygun bir platform kullanan kurum sayısı oldukça az. Şirketlerin dörtte biri (yüzde 24) yapay zeka için doğru altyapıya sahip olduğuna inanmakta. Yaklaşık yarısı (yüzde 53) ise yapay zeka için belirli bir platforma sahip olmadığını veya mevcut platformlarını güncelleyip uyumlu hale getirmeleri gerektiğini düşünüyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.