btbilgi

Sağlık teknolojileri farklı yönlerden gelişmeye devam etmekte. Bunlardan biri de tıbbi görüntüleme sistemleri. Bu sistemler hastaların taranması ile üretilen görüntüleri, devasa miktarlarda veri olarak depolamak durumunda. Fakat sağlık teknolojisi altyapıları, tıbbi görüntüleme sistemlerinin her geçen gün büyümekte olan depolama alanı ve analiz ihtiyaçlarına yetişemiyor gibi görünmekte. Burada geçerli çözümlerden biri, bulut platformları tabanlı tıbbi görüntü veri saklama ve işleme çözümleri. Bu türden çözümlerden birini de Huawei sunuyor: iLab

Huawei iLab tarafından yayımlanan ‘Tıbbi Görüntüleme Bulut Analiz Raporu’na göre, sağlık alanında bulut altyapılarının kullanılmasında beş senaryo ele alınmakta:

Senaryo 1: Bulut görüntü depolaması

iLab sağlık kurumları için görüntü verilerinin büyük miktarlarda depolanmasını ve etkileşimini sağlamakta. Buna ek olarak çok seviyeli felaket kurtarma ve yedekleme sunulabiliyor. Bu da doğal afet, sabit disk hatası, siber saldırı veya insan hatası durumlarında kesintisiz devam edebilen servis anlamına gelmekte.

Senaryo 2: Görüntüleme bulut uygulaması

Tıbbi görüntülemenin buluta taşınması sonucunda, görüntü verileri birden fazla sağlık kurumu arasında paylaşılabilir hale gelmekte. iLab bunun dışında görüntü karşılaştırma, görüntü füzyon ve 3D rekonstrüksiyon gibi işleme fonksiyonlarına da sahip. Bu özellikler sayesinde doktorlar erken teşhis noktasında daha hızlı ve verimli hareket edebiliyor. Doktorlar ve hastalar görüntü dosyaları ile teşhis raporlarınına her zaman ve her yerden erişebiliyor.

Senaryo 3: Bulut tabanlı tıbbi iş birliği

iLab sistemi görüntüleme odaklı bulut merkezleri ve uzaktan görüntüleme danışma merkezleri oluşturulmasına destek vermekte. Böylece görüntü verileri merkezi olarak depolanıp, kolayca paylaşılabiliyor. Bu senaryo sağlık hizmeti kaynaklarının dağılımının optimizasyonuna ve kalite artışına katkı sağlamakta. Hiyerarşik bir tanı ve tedavi sisteminin uygulanması da kolaylaşıyor.

Senaryo 4: Bulut tabanlı tıp eğitimi

Tıbbi görüntüleme bulut platformuna dayanarak çevrimiçi görüntü dersleri, canlı demonstrasyon uygulamaları, VR/AR/MR sanal görüntüleme dersleri ve çevrimiçi görüntülü tartışmalar yapmak mümkün. iLab’in bu işlevleri coğrafi kısıtlamaların ötesine geçerek, tıp eğitimi kaynaklarının dağılımını daha dengeli hale getirerek kaliteyi artırmak için kullanılabilir.

Senaryo 5: Bulut tabanlı sağlık yönetimi

Bulut tabanlı sağlık yönetimi, kronik hastalık ve muayene veri yönetimi iLab sisteminin sunduğu hizmetlerden bazıları. Bu özellikler ile çevrimiçi sağlık danışmanlığı, çevrimiçi rehberlik, zamanlanmış sevk, takip ve genişletilmiş reçete gibi servisler oluşturulabiliyor. Sonuçta hastalar ve doktorlar zamandan kazanıyor, tıbbi kurumlar üzerindeki süre baskısı azalabiliyor, hastalar sağlıklarına daha etkin bir biçimde kavuşabiliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.