btbilgi

Gartner’dan çıkan bir araştırmada, şirketlerin veri kaybını önlemek için 2018 sonuna kadar siber güvenlik yatırımlarında yüzde 65 artış yaşanacağı belirtilmiş. Bunun ana sebebi tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) ile gelen yeni veri koruma yasaları akımı. Güvenlik firması Bitdefender son raporunda çeşitli ülkelerdeki veri koruma kanunlarının nasıl çalıştığını aktarmış.

ABD: Tüketici Gizlilik Yasası

 • 2018 Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası eyalet vatandaşlarına GDPR’ye benzerlik gösteren haklar tanımakta.
 • Kişiler hangi verilerinin ne amaçla işlendiğine ve üçüncü bir şirket veya kişiye verilip verilmediğine dair şirketlerden bilgi talep edebiliyor.
 • Elektronik veya fiziksel olarak oluşturulabilen bu taleplere şirketler bir ay içinde ücretsiz olarak cevap vermek zorunda kalıyor.
 • Tüketici Gizlilik Yasası ABD’deki şirketlere şimdiye kadar 30 günlük sızıntı bildirim süresi vermekte. Bu süre AB ülkeleri için sadece üç gün olduğundan, ABD’deki şirketler için de sürenin kısaltılması isteniyor.

İngiltere: Veri Koruma Yasa Tasarısı

 • İngiltere Bilgi Komisyonluğu Ofisi başkanlığında veri koruma ve gizliliği ile ilgili düzenlemeler oluşturulmakta.
 • İngiltere Bilgi Komisyonluğu Ofisi, GDPR ile uyumlu kuralların yürütülmeye devam edilmesi adına yeni bir Veri Koruma Yasa Tasarı taslağı hazırlıyor.
 • Büyük Britanya hükümeti için bu konu önemli ve veri korumaya dair sorunlar kamuoyunda sıkça ses getirmekte.

Avustralya: Gizlilik Yasası

 • Gizlilik Yasası, ülkedeki tüm gizlilik düzenlemelerinin birbiriyle tutarlılık göstermesini sağlayarak eksiksiz bir uyum mekanizması oluşturulmasını hedefliyor.
 • Yasalar ülke içindeki veri akışının Avustralya sınırları dışına çıkışının azaltılmasını ve kişisel gizlilik hakkını garanti altına alacak kurallar içeriyor.
 • Veri denetleyicilerinin kişisel bilgileri tamamen açık ve şeffaf bir şekilde yönetmesi ve yasaların tüm prensiplerine uyum göstermeleri beklenmekte.
 • Veri sızıntısı ile ilgili bildirimler, raporlama kuralları ya da “ciddi hasar” teriminin tanımı kısımlarındaki farkların haricinde, Avustralya veri korumada GDPR’ye yakın bir yörüngede ilerlemekte.

Meksika: Federal Veri Koruma Kanunları

 • Özel taraflarca yapılan Federal Veri Koruma Yasası, Avrupa’da uygulanan yasalara oldukça yakın.
 • Avrupa Birliği’nde olduğu gibi Meksika daki veri koruma alanında da mesuliyet hissi, sağlam ve etkili bir veri yönetimi için anahtar rol oynamakta.
 • Meksika’daki veri denetleyicileri, teknik ve operasyonel önlemler hakkında AB’dekilerle benzer sorumluluklar üstlenmekte.

Kanada: Kişisel Verileri Koruma ve Elektronik Belgeler Yasası

 • Kanada oluşturduğu Kanada Kişisel Veri Koruma ve Elektronik Belge Yasası kapsamında kendi standartlarını yaratmış.
 • Temel işleri direkt veri işlemeye dayanan tüm Kanadalı şirketlerin, Kanada kanunları dışında bütün GDPR kurallarına da uyması beklenmekte.

Türkiye: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye’de 24 Mart 2016’dan beri yürürlükte bulunuyor.
 • Şirketlerdeki pek çok uygulamayı baştan yazan kanun, çalışan hak ve gizliliğinden kullanıcı gizliliğine kadar pek çok konunun tekrar değerlendirilmesine imkan yaratmakta.
 • Özellikle kişisel verilerin üçüncü kişilere iletilmesi hususunda yenilikler barındırıyor.
 • KVKK kişisel veriyi “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlamakta.
 • Nedensiz ve sınırsız şekilde yapılan veri işlemelerini kabul etmeyerek cezaya tabii tutmakta.
 • Ekim 2018 başında veri korumada yeni bir düzenleme ile, Türkiye’de veri işleyen tüm kişi ve kurumların bu tür işlemleri yapmadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması ve orada belirtilen kuralları yerine getirmesi gerekmekte.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.