btbilgi

Pazaryeri teknolojisi firması Spiceworks, ABD ve Avrupa’daki büyük firmalarla (‘enterprise’ seviyesinde, 5 bin’den fazla çalışanı olan) yaptığı yükselen teknolojiler araştırmasında ilginç bir bilgiye yer veriyor. Büyük firmalar blokzinciri, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojilerle yakından ilgililer. Bu türden firmaların ilgisinin KOBİ’lere göre 10 kat daha fazla olduğu noktalar bile bulunmakta.

Raporda 2020 yılına kadar büyük şirketlerin yüzde 56’sının, bir şekilde blokzinciri teknolojisi kullanıyor olacağına dikkat çekilmiş. Şu anda bu oranın yüzde 25 civarında olduğu bilgisi de verilmekte. Bunun dışında 2020 civarında büyük çaplı şirketlerin yüzde 86’sı IoT çözümlerine, yüzde 64’ü ise yapay zeka teknolojilerine yer vereceğini açıklamış. Bu firmaların 2019 itibarı ile BT bütçelerini gözle görülür şekilde artırmaları, eskimeye başlayan altyapılarını yenilemeleri ve en gelişmiş siber güvenlik çözümlerini sistemlerine entegre ediyor olmaları beklentisi raporda yer alıyor.

Spiceworks’ün ‘2019 State of Future Workplace Tech’ (2019 Geleceğin İş Ortamı Teknolojileri) başlıklı raporunda sadece büyük çaplı firmaların değil, her büyüklükte şirketin yenilikçi BT teknolojilerine organizasyonlarında yer vermekte olduğu aktarılmakta. Her büyüklükte küresel şirketin yatırımları göz önüne alınınca yüzde 37’sinin BT otomasyonuna, yüzde 36’sının Wi-Fi ağlara ve yüzde 27’sinin ise IoT çözümlerine yatırım yaptığı görülmekte. Bu rakamların 2020 ve ötesinde yüzde 58 (BT otomasyonu), yüzde 36 (Wi-Fi ağlar) ve yüzde 48’e (IoT çözümleri) yükseleceği raporda öngörülmüş.

KOBİ’ler arasında yenilikçi teknolojilerin adaptasyonu biraz daha yavaş gerçekleşmekte. Küçük ve orta boyutta şirketlerin yüzde 14’ünün sanal gerçeklik, yüzde 10’unun yapay zeka ve yüzde 9’unun blokzinciri teknolojilerine yatırım yapmakta olduğu ortaya çıkartılmış durumda. Yenilikçi teknolojilere en çok yatırım yapan sektörün finans servisleri ve en az yatırım yapanın ise devlet kurumları olduğu ifade edilmekte. Yükselmekte olan teknoloji trendlerinde ise yüzde 41 uygulanma oranı ile BT otomasyonu, yüzde 30 oran ile IoT ve yüzde 30 oranla Wi-Fi ağ teknolojileri ilk üç sırayı almakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.