btbilgi

Great Place to Work Enstitüsü’nün 13 ülkede gerçekleştirdiği ‘Avrupa İnsan Kaynakları’ araştırması sonuçlandı. Çalışmaya İrlanda, Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İsviçre, İsveç, Türkiye ve İngiltere’den 674 insan kaynakları (İK) profesyoneli katılmış. Yüzde 57’si çokuluslu şirketlerden oluşan araştırmada organizasyonların İK stratejisi, iş yeri kültürü, dijitalleşmesi ve işe alım süreçleri dahil olmak üzere 13 konu ele alınmış.

Araştırmaya katılanların yüzde 42’si İK Direktörü, yüzde 40’ı İK Müdürü, yüzde 18’i ise İK uzmanlarından oluşmakta. Şirket yapısı olarak ise organizasyonların yüzde 87’si özel sektörde, yüzde 9’u kamuda bulunuyor ve yüzde 4’ü ise yarı kamu şirketlerden oluşuyor.

Raporda insan kaynakları uzmanlarının şirketleri açısından kritik öneme sahip olduğunu düşündüğü konuların başında inovasyon yer almakta. Büyüme, dijital dönüşüm, çeviklik, verimlilik, yetenek kazanma ve geliştirme ise önemli görülen başlıklar arasında. Katılımcıların yüzde 75 kadarı İK işlevlerinin kurum genelindeki güvenilirliğinin ve etkisinin attığına inanıyor. İK operasyonlarının yöneticiler nezdindeki güvenilirliği ve etkisinin arttığını düşünenlerin oranı yüzde 72. İK için eğitim, işe alım gibi kalemlere ayrılan bütçenin arttığını belirtenlerin oranı ise yüzde 56.

İnsan kaynakları alanında yaşanılan zorluklar başlığında en yüksek oran, İK teknolojilerindeki eksiklik olarak görülüyor. Katılımcıların yüzde 55’i, şirketlerinin insan kaynakları departmanının dijital dönüşüm grçekleştirebilmek için yeterli kaynak ve yatırıma sahip olmadığına inanmakta. İK departmanlarının yetersiz çalışan sayısına sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 52. Aynı oran iş piyasasındaki yetenekli adayların azlığı için de geçerli. Katılımcıların yüzde  52’sine göre yetenek havuzu giderek küçülüyor, yetenekli çalışan adayı bulmak zorlaşıyor.

Katılımcılara göre 2 sene içinde yapılması gereken en önemli yatırım, insan kaynakları süreçlerinin dijitalleştirilmesi. İK profesyonellerinin yüzde 41’ine göre süreçlerin dijitale taşınması kritik öneme sahip. Önemli süreçlerin yeniden tasarlanmasını gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 40. Yenilikçi yönetim programlarının devreye alınmasını önemli bulanlar yüzde 35 oranındayken, işveren marka stratejisine yatırım yapılmasının önemine dikkat çekenler yüzde 31. Katılımcıların yüzde 27’si ise İK süreçlerinde dijital eğitim ve öğrenime ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.