btbilgi

Günümüzde okullardaki en büyük problemlerden biri akran zorbalığı olarak görülmekte. Çocukların sosyal medyada etkileşim kurdukları kişilerin başında okul arkadaşlarının olması, akran zorbalığının internet ortamına da taşınmasına yol açıyor. Bu durum siber zorbalık olarak tanımlanmakta. Zorbalığın günlük hayat dışında internete de taşınması, çocukların okul performansları ve arkadaşlık ilişkileri başta olmak üzere birçok yönden olumsuz etkilenmelerine sebep olmakta.

Siber güvenlik firması Bitdefender siber zorbalık konusuyla ilgili bir araştırma gerçekleştirmiş. Araştırma sonuçlarına göre internette olsun olmasın, akran zorbalığıyla karşılaşan çocukların sadece yüzde 4’ü bu vakaları anne babasına ya da öğretmenine anlatmakta. Uğradıkları zorbalığı okuldaki psikolojik danışmanları ile paylaşan gençlerin oranı yüzde 7 civarında. Çocukların yüzde 29’u karşılaştığı zorbalığı anne babasına anlatamıyor, ama başka arkadaşları ile paylaştığı gözlemlenmekte. Yüzde 29 kadarı ise bu durumu en yakınları dahil herkesten saklamakta.

Raporda siber zorbalık ile karşılaşan gençlerin yüzde 57’sinin fiziksel görünüşleri yüzünden bu vakalarla karşılaştıkları ortaya çıkartılmış durumda. Çocukların yüzde 44’ü fikirleri, yüzde 30’u kişisel özellikleri ve yüzde 27’si ise giyim tarzları yüzünden zorbalıkla karşılaşmakta. Okulda veya arkadaş çevresinde yaşanan zorbalık, sanal ortamlarda paylaşılan kişisel bilgiler, fotoğraflar ve videolar yüzünden siber zorbalık vakalarına da dönüşebilmekte. Bunun da ötesinde, paylaşılan özel bilgiler ve görseller yüzünden zorbalık dışında çocukların kişisel güvenliği de tamamaen yabancı kötü niyetli kişiler tarafından tehlikeye sokulabilmekte.

Raporda siber zorbalığa maruz kalan çocukların, kendilerinin de zamanla birer siber zorbaya dönüşebileceği ihtimaline dikkat çekilmekte. Geçmişte ya da şu anda zorbalığa maruz kalan çocuklar, bu durumla başa çıkmak için kendileri de siber zorbalığa başvurabiliyor.

Hem gerçek dünyada zorbalık, hem de siber zorbalık vakaları ile karşılaşılmaması için raporda bazı öneriler de sunulmuş:

  • Okullarda öğrencilere saygının, sorumluluğun ve hoşgörünün öğretileceği eğitici etkinlikler, atölyeler ve kampanyalar organize edilmeli. Böylece, akran zorbalığının barınamayacağı bir çevre yaratılabilir.
  • Okullardaki psikolojik danışmanlar ve öğretmenler tarafından gençlerin, yüz yüze kaldıkları hoş olmayan durumları ve hisleri anlatmaları teşvik edilmeli.
  • Siber zorbalığa karşı bir strateji geliştirilirken atılan her adımda öğrencilerin de görüşleri alınarak sürece dahil edilmeli.
  • Çocuklara, başkalarına uygulandığına şahit oldukları herhangi bir zorbalığın ardından olayı hemen yetkili birine anlatmaları gerektiği öğretilmeli.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.