btbilgi

Şirketler dijital dönüşüm süreçleri sırasında otomasyondaki gelişmeleri gözardı edemeyecek duruma geldiler. Fiziksel ve dijital robotlarla yapılabilen işler, kurumlar için maliyetleri düşürmek ve daha fazla verimlilik sağlamak anlamına gelmekte. Robotik süreç otomasyonu (RPA) çözümleri sağlayan Automation Anywhere, şirketlerin doğru strateji çerçevesinde belirlenen otomasyon projeleri sayesinde daha kompleks iş süreçlerini çözebildiğini belirtmekte. Bu sayede yatırımın geri dönüşünün sürdürülebilir hale geldiğine de dikkat çekiliyor.

Automation Anywhere işlerinde otomasyonun gücünü kullanmak isteyen organizasyonlar için yedi adımlık bir öneri listesi hazırlamış:

Üst düzey destekçi

Robotik süreç otomasyonunu iş süreçlerine entegre etmek için, otomasyona alınan süreçlerin mevcut BT yapılanmasıyla uyumlu çalışıp çalışmadığını denetlemek önemli. Otomasyona yapılan yatırımın tek bir görevi değil, tüm organizasyonu nasıl dönüştüreceğine ilişkin kapsamlı ve stratejik bir vizyon oluşturmak lazım. Bu yüzden de şirketlerin hem bütçeyle ilgili beklentileri çözüme kavuşturabilecek, hem de kullanıcıya dönük konularda inisiyatif alabilecek üst düzey yönetimden bir destekçi atamaları tavsiye edilmekte.

Merkezi iş planı

Şirketler genelde robotik süreç otomasyonunu tek bir iş sürecinde test edip, başarılı olması durumunda bir başka sürece uygulama yolunu izliyor. Ancak bu tip dönüşüm yolculuklarında, küçük başarıları bütün şirketi dönüştürecek bir ölçeğe taşımakta zorluk yaşanabiliyor. Bunun yerine ilk adımda merkezi bir vizyon ve iş planı kurgulayıp, daha sonra da buna bağlı kalmak önerilmekte.

Kurum genelinde eğitim

Robotik süreç otomasyonu ile daha fazla verimlilik, üretkenlik ve maliyet tasarrufu fırsatları gelmekte. Ancak tüm bu fırsatları, şirketin genel RPA stratejisiyle uyumlu biçimde değerlendirebilmek için çalışanların eğitilmesi gerekiyor. Bu döngü öncelikle “eğitmenlerin eğitimi” ile başlamakta. Eğitmenler bu bilgi birikimine sahip olduklarında, bunun çalışanlara, yöneticilere ve RPA stratejisinin diğer paydaşlarına aktarmak kolaylaşıyor.

Ayrı geliştirme, test ve üretim ortamları

Sistem geliştirme yaşam döngüsündeki en iyi pratiklerden biri, uygulamaları geliştirmek, test etmek ve sonrasında üretime almak için ayrı ortamlar oluşturmak. Botların geliştirme ortamında oluşturulması, test ortamında işlevselliğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece test ekibinin yeşil ışık yaktığı botların üretime geçmesi projenin başarısı için büyük önem taşıyor.

RPA görevlerinin önceliğinde şeffaflık

Dijital dönüşüm atılımında, şirketteki herkesin ana hedeflerin bilincinde olmasını sağlamak başarıyı getiriyor. Bu nedenle hangi iş süreçlerinin nasıl bir sıralamayla robotik otomasyon projesine dahil edileceğini objektif bir çerçevede belirlemek gerekiyor.

Otomasyon kararlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi

Otomasyona geçen süreçleri yöneten kullanıcılarla sürekli iletişim kurmak, dönüşüm sonrası her şeyin doğru işlediğini garanti altına almayı sağlıyor. İyi işleyen süreçlerin sorunlu biçimde otomasyona alınmasını ya da kötü işleyen süreçlerin iyileştirilmeden önce robotik otomasyona geçmesini önlemek ancak böyle mümkün oluyor.

Endişeleri gidermek

Robotik süreç otomasyonu hassas bir konu başlığı olduğu için, özellikle kurum çalışanlarına bu dönüşümün nasıl işlediğini açık ve net biçimde anlatmak gerekiyor. Otomasyon nedeniyle işini tehdit altında hisseden çalışanlara, bu teknolojinin kendilerine nasıl fayda sağladığını açıkça anlatarak endişeleri gidermek kolaylaşıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.