btbilgi

2018-2019 akademik yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yeni bir yüksek lisans programı devreye alınıyor. Disiplinlerötesi inovasyon platformu olan Atölye ile birlkte planlanan bu program, öğrencilere 21’inci yüzyılın beceri ve yetkinliklerini kazandırmak amacı taşımakta. ‘LITE: Öğrenme, İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik’ (LITE: Learning, Innovation, Technology and Entrepreneurship) başlıklı yüksek lisans programının Eylül ayında başlaması planlanmış.

LITE programı katılımcılara girişimci bir bakış açısı, hedeflerine yönelik adım atabilme ve sonuç alabilme gibi konularda destek olacak. Programda inovatif iş fırsatlarını belirleyip, bu fırsatları çeşitli sektörlere uygulayabilen potansiyel değişim öncüleri yetiştirilecek. Programın hedefi yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin girişimcilik açısından önemini aktararak girişim sürecinde fikir üretme, geliştirme, yatırımcıya sunma, şirketleşme, reklam ve pazarlama teknikleri konularında uzmanlık sahibi yapma olarak özetlenebilir.

Öncelikli olarak küresel düşünmenin, dünya ve günümüz trendlerinin, toplumun geleceği kavramının ele alınacağı LITE programı doğrultusunda, öğrencilerin kurumların yapısını kavrayarak onları nasıl dönüştürebileceğine odaklanılacak. Program son döneminde ise “insan”ı merkeze alarak, öğrencilerin ilgili becerileri farkına varmalarını ve bu yolla değişim öncüleri olmalarını planlıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.