btbilgi

Toplanan verilerin yapısı her geçen gün değişmekte, büyüklükleri artmakta ve yönetimi zorlaşmakta. Ama günümüzde firmalar iş geliştirmeden, sürdürülebilirliğe birçok alanda bu verilere büyük ölçüde ihtiyaç duymakta. Bir kurumun çeşitli kaynaklardan topladığı veriler çoğu zaman BT kadroları tarafından yönetilmekte. Her ne kadar pek çok kurum veri yönetim yazılımları ve çözümlerine yönelik yatırımlar yapıyor olsa da, bu yatırımlar çözümün tamamını oluşturmuyor. Artık bundan daha fazlası lazım, çünkü zaman veri zekası zamanı.

Verileri yönetmek sadece teknolojik ve lojistik bir iş değil. Verilerin yönetilmesi bundan böyle vizyon, strateji, iş süreçleri, organizasyon yapıları ve çalışanları kapsayan bir örgütsel disiplin olarak değerlendirilmeli. Veri zekası yazılımları da işte böyle bir dönemde ortaya çıkmakta. Veri yönetişimi çözümleri sunan Hitachi Vantara firmasının Ürün ve Pazarlama kıdemli direktörü Scott Baker’ın bu konuda söyleyeceği bazı şeyler var.

Baker veri zekasının yapısını anlamak için üstverinin gücünü doğru bir şekilde kullanmak gerektiğine dikkat çekiyor. Baker veri zekası yazılımlarının üstveri yönetiminin ötesinde olduğunu aktarmakta. Bu yazılımların veri kataloglama, ana veri tanımı ve kontrolü, veri profili oluşturma ve veri yönetimini de içermesi gerekiyor. Büyük veri analitiği, iş operasyonlarının iyileştirilmesinde birincil amaç olarak kullanılmalı.

Araştırma firması IDC, Avrupa’daki büyük veri kullanıcıları arasında bir araştırma gerçekleştirmiş. Rapora göre iki yıl içinde büyük veri kullanıcıları arasında veri göllerinin benimsenmesi fikri, popülerite açısından yüzde 29’dan yüzde 95’e yükselecek. Yine IDC’nin 2016 verilerine göre büyük veri alanında uğraşılması gereken en büyük zorluklar mevcut veri bütünlüğünün korunması (yüzde 42 oranla), verilerin analizi ve değerlendirilmesi (yüzde 37 oranla) ve yatırım getirisinin hesaplaması (yüzde 36 oranla) şeklinde sıralanmış.

Baker veri yönetişiminin, verileri bir köşede saklamak anlamına gelmediğinin altını çizmekte: “Mobilitenin ötesinde, aynı veri ve içeriğin portatifliğini ve bir sistemden diğerine taşınabilirliğini garanti ederek yeni yollarla sunabilmek, bu dönüştürücü iş için hayati öneme sahiptir. Bu noktada veri kalitesi ve kullanılabilirliği adaptasyon sürecinde en büyük zorluk olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Büyük veri iş dünyasında sektör farkı olmaksızın önemini artırmayı sürdürüyor. Özellikle finansal hizmetler ve telekom sağlayıcıların verilerden değer elde etmenin yolunu açacağı öngörülüyor. Bu da veri yönetimi ve veri yönetişimi alanında taleplerin daha da artacağının bir göstergesi.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.