btbilgi

Teknolojik gelişmeler her sektörde olduğu gibi bankacılık ve finans sektöründe de değişim anlamına gelmekte. Giderek artan rekabette ayakta kalabilmek için bankaların ve finans kurumlarının, gelenseksel hizmetlerinin üzerine dijital dönüşüm yatırımları yapan hizmet kurumları haline gelmeleri gerekli. Fujitsu’nun yayımladığı ‘Future Insights: Digital Transformation of Banking Services’ raporu da bu yaklaşımı destekler bilgiler aktarmakta.

Dijital dönüşümün yeni iş modellerini ve iş fırsatlarını ortaya koyarak, bankacılık sektörünün yaşamakta olduğu zorluklarını ve etkisini analiz eden raporda önemli veriler bulunuyor. Çalışmaya katılan şirketlerin yüzde 89’u dijital dönüşüm yolcuğunu başlatmış durumda. Şu ana kadar başlattıkları dönüşüm projelerinin yüzde 29’unda istedikleri sonuçlara ulaşmışlar. Bu tablo bize bankacılık ve finans sektörünün dijitalleşme konusunda ciddi olduklarını göstermekte.

Finans endüstrisindeki şirketler dijital dönüşüm gereksinimi olarak, iş verimliliğini (yüzde 31 oranla) ve büyümeyi (yüzde 32 oranla) işaret ediyor. Bir sonraki en önemli değişim faktörü ise rekabet tehdidi (yüzde 23 oranla) ve yenilik peşinde olma (yüzde 17 oranla). Endüstriyi önemli ölçüde etkileyen yenilikçi Fintech servislerinin ve ve en etkili trendlerin bu nedenlerin arkasında yatan itici güç olduğuna inanılmakta.

Fujitsu raporunda dijital dönüşüm sayesinde 2030 yılına doğru gelişen yeni bankacılık hizmet trendlerini de şöyle listelemiş:

Katılım Bankacılığı

İnsanların günlük yaşamlarında ve işletmelerinde kullandıkları hizmetlere bankacılık hizmetlerini eklemek.

Platform Bankacılığı

Finans hizmetleri sunan şirketlere esnek ve düşük maliyetli bankacılık fonksiyonları sağlamak.

Teknoloji Bankacılığı

Bankaların operasyonel süreçlerini AI teknolojisi gibi ileri teknolojiye dönüştürmek.

Sosyal Bankacılık

Blockchain teknolojisini kullanılarak bireyleri kişisel banka hesapları arasında paylaşım ekonomisine bağlayan yeni faaliyetleri desteklenmek.

Kapsayıcı Bankacılık

Dünya Bankası’na göre, dünya çapında resmi finansal hizmetlere erişimi olmayan veya bu hizmetleri kullanma imkânı bulunmayan iki milyar insan var. Kapsayıcı bankacılıkta hedef, finansal hizmetlere erişme imkânı olmayan, ekonomik olarak zorlanan kişilere finansal hizmetler sunmak.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.