btbilgi

PwC’nin bu yıl “Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser” başlığıyla yayımladığı 21. Küresel CEO Araştırması’nın (Global CEO Survey 2018) telekomünikasyon sektörü sonuçlarına göre, internet geleneksel telekomünikasyon pazarlarını gittikçe daha fazla değiştiriyor. Liderlerin çok büyük bir çoğunluğu (yüzde 83) gelecek beş yıl içinde değişimin, doğrudan veya dolaylı rakiplerden kaynaklanmasını bekliyor. Dörtte üçü değişimin, temel teknolojilerden, müşteri davranışından ve sektör düzenlemelerinden kaynaklanmasını bekliyor. Üçte ikisi de değişimin, dağıtım kanallarından kaynaklanmasını bekliyor.

Kendi şirketlerine yönelik tehditler sorulduğunda yüzde 45’i teknolojik değişimin hızı, yüzde 35’i ise pazara yeni giren şirketler ile ilgili olarak “çok endişeli”.  Yüzde 45’i ise siber tehditler ile ilgili çok endişeli. Tüm bu oranlar diğer sektörlerdeki ortalamaların üzerinde. Dijital dönüşümün  yanı sıra, CEO seviyesindeki yöneticiler özel olarak kendi şirketlerine yönelik tehlikeler ile ilgili endişeli değiller. CEO’ların yüzde 50’si aşırı düzenlemelerden aşırı endişeliyken, yüzde 47’si vergi yükünün artışından ve yüzde 40’ı da terörün yarattığı tehdit hakkında aşırı endişeli.

Telekomünikasyon şirketleri kendi verilerinin yanı sıra birçok diğer şirketin ve müşterinin verilerini de kullandıkları için siber saldırılar özellikle telekomünikasyon şirketleri için ciddi bir tehdit. Yine de dijital değişimin yarattığı tehdide rağmen, telekomünikasyon CEO’ları yakın gelecek hakkında iyimser. Liderlerin yarısından fazlası (yüzde 57), 2017’nin küresel büyüme açısından iyi bir yıl olduğunu göz önünde bulundurarak, küresel ekonomik büyümenin 2018 yılında daha da iyileşeceği görüşünde.

Telekomünikasyon liderleri internet hakkında iyimser olmaya devam ediyor, sadece yüzde 17’si dünyada internete erişiminin kısıtlanmasının doğru olduğunu düşünüyor. Ancak çoğu, milliyetçiliğin bazı kurallar ve düzenlemelerde yeniden kendini göstermesi ile ülkelerin bölgesel ticari bloklara yöneldiğini belirtmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.