btbilgi

Dijital dönüşüm ve yeni iş yapış biçimlerinden bahsedince, ister istemez akla büyük veri teknolojileri geliyor. Şirketlerin ve sistemlerin ürettiği devasa veri yığınlarını kontrolü, doğru analiz edilmesi ve kullanılması önemli bir konu. Büyük veri kavramı kuruluşların yapılanmalarını doğrudan etkilerken, daha önce karşılaşılmayan bilgi çeşitliliği ve yoğunluk sağlamakta. Bu alanda çalışacak uzmanalr da her zamankinden daha önemli hale gelmekte. Yakın gelecek için dikkat çekici yeni nesil mesleklerden biri de veri bilimciliği.

Veri bilimci, bağlı bulunduğu şirket ya da kuruluşlar için değer yaratmak amacıyla büyük ve çeşitliliğe sahip verileri uçtan uca analiz edip dağınık halde bulunan bu verileri belli bir sistematiğe oturtan kişilerdir. Veri bilimciler, zengin veri kaynaklarını belirleyip, bunları diğer tamamlanmamış veri kaynaklarıyla birleştirir ve elde edilen sonucu düzenlerler. Veri bilimciler, elde edilen analiz sonuçlarını yönetim ile paylaşıp en iyi şekilde aksiyon alınmasını sağlar ve veri odaklı uygulamalar geliştirir. Büyük veriye yönelik araçları iyi kullanabilecek beceri ve zekaya sahip olan bu insanlar en az bu teknolojiler kadar önemlidir.

Veri bilimciler çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim ve karar alma süreçlerinde de önemli rol oynuyorlar. Kurum ve kuruluşların çalışma alanlarına giren tüm verilerin toplanması, ayıklanması, sınıflandırılması ve kullanılır bir ürün olarak ortaya koyulması; kurum veya kuruluşun performans ve kar artışı üzerinde etkili oluyor. İş hayatına ve veri topladıkları alana ilişkin uzmanlık sahibi olan veri bilimciler, karar alma süreçlerinde, verileri doğru anlama, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunma ve en iyi sonuçları verecek eylemleri yerine getirme konusunda yöneticilere ve yönetici birimlere tavsiyeler veriyorlar.

Büyük veri konusunda danışmanlık yapan Ereteam firması, veri bilimciliği hakkında yapılan bir araştırmadan örnek vererek, 2018’de ABD’de “derin analitik beceri sahibi çalışanlara” duyulan ihtiyacın 140 bin ila 190 bin kişiye ulaşabileceğini hatırlatmakta. Ayrıca büyük veri analizlerinden yararlanabilecek birikime sahip 1,5 milyon yönetici ve analiste de ihtiyaç olacağı tahmin ediliyor. Her ne kadar veri bilimciliği için belli bir bölüm şartı aranmıyorsa da, veri bilimcilerin genel olarak Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik ve İstatistik bölümlerinden çıktığı gözlemlenmekte. Verilen bilgiye göre istatistik, ekonomi, matematik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında eğitim gören bireyler, veri bilimciliği alanlarında kendilerini geliştirerek ve uzmanlaşarak daha fazla iş olanağına sahip olabiliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.