btbilgi

Küçük ve orta büyüklükteki şirketler (KOBİ), işlerini daha verimli ve düşük maliyetli halletmek için bulut teknolojilerine yönelmekte. Yeni iş araçlarının kullanım sebebi, genelde giderleri azaltmak ve çalışanlarının işlerini daha verimli şekilde yapmalarını sağlamak. Her değişim olumlu yanlara sahip olduğu kadar, olumsuzluklarla da geliyor. Büyümekte olan şirketlerin operasyonlarını optimize etmek amacıyla yeni nesil hizmetlere yönelmesi, siber güvenlik veya genel BT yönetiminde sorunları da beraberinde getirmekte.

Kaspersky Lab’in son bulut servisleri araştırmasına göre, en fazla 249 çalışana sahip şirketlerin üçte ikisi (yüzde 63) bir ya da birden fazla iş uygulamasını bulut üzerinden hizmet şeklinde kullanıyor. En fazla 49 çalışana sahip şirketlerin (çok küçük şirketler) yarısı (yüzde 50) ve 50-249 arası çalışanı olan işletmelerin (KOBİ) yüzde 40’ında düzenli olarak ofis dışında çalışan ve bulut üzerinden verilere ve uygulamalara erişmesi gereken elemanlar bulunmakta. KOBİ’lerin yüzde 73’ü ve çok küçük şirketlerin yüzde 56’sı en az bir adet bulut hizmetinden faydalanıyor. Hizmet olarak kullanılan en popüler yazılımlar arasında e-posta, belge depolama ve ortak çalışma hizmetleri, finans ve muhasebe uygulamaları yer aldığı raporda aktarılmış.

Araştırma sonuçlarına göre, KOBİ’lerin 66’sı heterojen yapıdaki yeni nesil BT altyapılarını yönetmekte zorluk yaşıyor. Şirketlerde çalışan BT uzmanlarının bir kısmı, bu zorlukları aşacak düzeyde bilgiye sahip değil. 50-249 arası çalışana sahip şirketlerin yüzde 14’ü BT güvenliği yönetimini, BT uzmanı olmayan kişilerin ellerine bırakmak zorunda kaldığını belirtmiş. Sırf bu yüzden siber güvenlik konusuna zaman ayıramayan şirketler ciddi risklerle karşılaşabilmekte.

Çok küçük şirketler ve KOBİ’lerin aşmaları gereken en önemli numaralı zorluklardan biri veri güvenliği. Ancak çok küçük şirketlerin yüzde 49’u ve KOBİ’lerin yüzde 64’ünün, değerli müşteri verilerini çalışanlarının mobil cihazlarında sakladığı ortaya konulmuş. Bu da çok büyük siber güvenlik sorunlarına yol açabilecek bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.

Küçük şirketler bu tarz sorunların farkında olsa da bulut hizmetlerinde işlenen verilerin sorumluluğunun kimde olduğunu tam olarak bilmiyor. En fazla 49 çalışana sahip şirketlerin bu soruna yaklaşımı ise endişe verici. Örneğin, araştırmaya katılan çok küçük şirketlerin yaklaşık üçte ikisi (yüzde 64), belge gönderip alma uygulamalarının güvenliğinden hizmet sağlayıcının sorumlu olduğunu düşünüyor. KOBİ’ler arasında ise bu oran yüzde 56.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.