btbilgi

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ofis ortamları son yıllarda ciddi bir teknolojik dönüşüme girdi. Çalışma ortamlarındaki değişikliklerin çok büyük bir kısmı teknolojideki eğilimlere göre şekilleniyor. Giderek artan çalışan sayısı ve cihaz ihtiyacına karşılık şirketler mobil çalışma modellerini teşvik etmekte. Dijital dönüşümde yaşanan ve işletmeler için iç süreçlerin hızlandırılmasından çalışan verimliliğinin artmasına kadar çeşitli faydalar sunan bu yükseliş, Canon’un son araştırmasına göre finans sektörü tarafından henüz yeterince benimsenememiş.

Canon firmasının ‘Ofis İçgörüleri Raporu’ (Office Insights 2018) teknoloji karar vericilerinin içgörülerini araştırıp derlemekte. Raporda farklı sektörler özelinde dijitalin geleceğine yön veren trendler aktarılmakta. 10 farklı sektörün dijital gelişimde geldikleri aşamaları derinlemesine inceleyen raporda, finans sektörü teknolojinin ve mobil çalışmanın faydaları konusunda biraz sınıfta kalmış gibi gözükmekte.

Raporda dijitalleşen ofis oranındaki yükselişe rağmen; finans kuruluşlarının yüzde 61’inin teknolojinin, özellikle mobil çalışmanın işleri için sağlayabileceği faydaların farkında olmadığıne yer veriliyor. Finans kuruluşlarının yüzde 78’i şirket sistemlerine ve dosyalarına mobil erişimin işleri için önemli olduğuna inanıyor. Karşıt bir tavır olarak, bu kuruluşlardan sadece yüzde 24’ünde resmi Kendi Cihazını Getir (Bring Your Own Device – BYOD) politikası bulunmakta. Yüzde 17’lik bir kısım şirket, iş yerinde kendi cihazlarını kullanmak isteyen çalışanlara sürekli destek sağlayabilecek bilişim departmanlarına sahip.

Finans sektörü açısından mobil çalışma kültürüne eğilimin azlığı zaman, kaynak ve yasal riskler gibi çeşitli endişelerin var olmasına bağlanmakta. Bu sektörde yaşanabilecek teknik bir hatan yalnızca müşterilere değil, finans kuruluşlarına da büyük bir itibar kaybı getirebilir. Bu yüzden mobil çalışma teknolojilerinde güvenlik oldukça hassas bir konu. Rapora göre, son kullanıcıların yüzde 34’ü belge basma, tarama ve kopyalama işlemlerini gereksiz bulurken; finans sektörü çapında son kullanıcıların şirketlerinin dışında bilgi paylaşmaları büyük bir risk olarak görülüyor. Rapra bakılırsa bu sektörde dijital dönüşümün belli alanlarda ilerlemesi, daha güçlü güvenlik sistemlerinin entegrasyonuna bağlı olabilir.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.