btbilgi

Güncelleme - Yılmaz SezerMaliye Bakanlığı daralmış ekonominin önünü açmak ve ekonomik canlanmayı sağlamak amacıyla tedbirler almaya devam ediyor. Son alınan tedbirlerden bir tanesi de, 7103 Sayılı kanunun geçici 1‘inci maddesi ile getirilen; 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, yeni araç alımında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulanmasına ilişkin tedbirlerdir. Söz konusu indirim 31.12.2019 tarihine kadar uygulamada kalacak olup yaklaşık 1,5 yıllık bir süreci kapsamaktadır.

Söz konusu kanunun uygulaması halk arasında hurda araç indirimi olarak adlandırılmakta ve bu şekilde anılmaktadır. Hurda araç indirimi ise belirli bir yaş ve üzerindeki araçların, kanunda belirtilen yerlere teslim edilmesi şartıyla, yeni alınan benzeri araçlarda var olan ÖTV’nin belirli oranlarda alınmaması işlemi olarak tanımlanabilir.

Biz de çıkarılan tebliğ ile uygulaması başlatılan “Hurda Araç İndirimi”nin uygulamasına ilişkin esasları, bu yazımızda sizlere aktarmaya çalışacağız.

  • Hurda araç indirimine konu araçların motor hacimlerinin 1.600 cm3’ü aşmaması gerekmektedir. Bu nedenle bu motor hacminden yüksek araçların bu indirimden faydalanması söz konusu değildir. Yine aynı şekilde özel motorlu araçlar, motosikletler, mopedler, hava taşıtları, deniz taşıtları, traktörler, iş makinaları bu indirimden faydalanamazlar.
  • İndirimden faydalanan araçların fiilen teslim edilme zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla kayıp ve çalıntı araçların bu indirimden faydalanması mümkün olmadığı gibi, aracın araç bütünlüğünün korunuyor olması da zorunlu olduğundan, motor ve şanzıman gibi önemli aksamlarının da mevcut olması gerekir.
  • Söz konusu indirimden yararlanma hakkı trafik sicilinde adlarına araç kayıtlı olan kişiler tarafından kullanılması zorunlu olup, bir başkasına devredilmesi ise mümkün değildir.
  • Araçlar için yaş sınırlaması 2018 yılı için 2003 model ve öncesi olarak belirlenmişken, 2019 yılı için 2004 model ve öncesi olarak belirlenmiştir. Yani belirtilen yaş (model) aralığına girmeyen araçlar bu indirimden faydalanamazlar.

Gelelim yeni araç alımında tahsil edilmeyecek olan ÖTV tutarına. Bence uygulamanın esasını bu bölüm oluşturmaktadır. Çünkü ekonomik genişlemeyi sağlayacak ve kişileri cezbederek araç alımına teşvik edecek bölümün burası olduğunu düşünmekteyim. Burada da Maliye Bakanlığı araçların ÖTV matrahını esas alarak aşağıdaki şekilde bir düzenleme yapmıştır:

  • Yeni aracın ÖTV matrahı 46 bin TL’yi aşmayanlar için: 10 bin TL
  • Yeni aracın ÖTV matrahı 46 bin TL’yi aşıp, 80 bin TL’yi aşmayanlar için: 8 bin TL
  • Yeni aracın ÖTV matrahı 80 bin TL’yi aşanlar için: 3 bin TL

Yani aslında hurda indirimi 1.600 cm3 motor hacmini geçmeyen araçlara maksimum 10 bin TL ile minimum 3 bin TL olarak uygulanmaktadır. Sağlanacak net katkı maksimum 10 bin TL ile sınırlı tutulmuştur. Ancak tabloda görüleceği üzere her araç için değil, sadece yeni aldığınız aracın ÖTV’si 46 bin TL ve daha altında ise bu tutarda destek alabileceksiniz. Değilse aracın ÖTV matrahına uygun olarak 8 bin TL veya 3 bin TL net destek alabileceksiniz.

Yani indirimden tam anlamıyla faydalanıp 10 bin TL indirim yaptırabilmek için, öncelikle ÖTV’si 46 bin TL olan bir araç bulmak gerekmektedir. Ancak böyle bir araç bulunabilirse hurda araç indiriminin anlamından söz etmek mümkün gözüküyor.

Şimdi bana soruyorlar “Acaba ÖTV’si 46 bin TL olan araç var mı?” diye. Ben de bilmiyorum ve merak ediyorum, ÖTV’si bu tutarda olan araçlar hangi araçlar diye!

Dolayısıyla söz konusu hurda araç indirimi sembolik bir indirim sağlaması nedeniyle uygulamada pek bir karşılık bulamayacak ve araç satışları, dolayısıyla genel ekonomi üzerinde beklenilen olumlu etkiyi yaratamayacak olarak tarafımızdan değerlendirmektedir. Bize göre çıkarılan bu uygulamanın amacına ulaşması ve beklenilen ekonomik gelişmeyi sağlayabilmesi için, sağlanan indirim tutarının sembolik düzeyde kalmaması ve daha radikal olarak belirlenmiş olması gerekmektedir.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Yılmaz Sezer , Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak görev yapmış olup, bu görevi sırasında kamu ve özel kesim işletmelerinde denetim ve incelemelerde bulunmuştur. Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine devam eden Yılmaz SEZER’in aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi bulunmaktadır. Sorumlu ortak başdenetçi olarak birçok sektörde denetim faaliyetlerinde bulunmuş olup, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Yılmaz SEZER’in çeşitli dergi ve gazetelerde değişik konularda yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Çeşitli televizyon-radyo programlarında ve konferanslarda konuşmacı olarak katılmış olup, TÜRMOB tarafından yayınlanmış Yabancı Sermayeli Şirketler ve Vergilendirilmesi, İş Ortaklığı konularda kitapçıkları mevcuttur.