btbilgi

Güncelleme - Yılmaz SezerVerginin maliye politikası aracı olarak kullanılmasına devam ediliyor. Maliye Bakanlığı ekonomideki durağanlığı aşmak nakit döngüsünü sağlamak ve kredi kullanımını arttırmak amacıyla vergiyi araç olarak kullanarak bir dizi önlem almaya devam ediyor.

05.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vergi kanunlarında bir dizi ekonomik teşvikler getirilmiştir.

Bize göre söz konusu Bakanlar Kurulu kararıyla getirilen ekonomik tedbirlerden en önemlisi yine inşaat ve konut sektörüne getirilmiştir. Satılmayan mevcut konut stoklarının direk olarak inşaat firmalarının dolaylı olarak da bankaların tabir yerinde ise başının belası ve büyük sorun olduğunun farkında olan Bakanlar Kurulu, bu sorunu aşmak adına 150 m2 üzerindeki konutların teslimlerinde halen yüzde 18 olan KDV oranını 31.10.2018 tarihine kadar yüzde 8’e düşürmüştür.

2017 yılı içerisinde benzer desteklerle ekonominin önünün açılması ve inşaat sektörüne destek olunması amacıyla destekler getirilmiş; özellikle yabancılara KDV’siz konut satışlarında belirli, ancak yetersiz bir başarı sağlanmıştır. Konut sektörüne getirilen bir diğer teşvik sistemi olarak ise, yine 31.10.2018 tarihine kadar alım satım işlemleri nedeniyle uygulanan tapu harcı binde 20’den binde 15’e düşürülmüştür. Burada dikkat edilmesi gereken, tapu harçlarındaki indirimin sadece birinci el konut satışları için değil tüm konut satışları için geçerli olmasıdır. KDV oranında yapılan bu değişikle birinci el konut satışlarında yüzde 10 oranında indirim getirilmiş olmaktadır. Amaç ekonomik sıkışıklığı bir nebze de olsa açmak amacıyla, konut satışlarını artırabilmektedir.

Bu durum ekonominin lokomotifi olarak hala inşaat sektörünün görüldüğünün bize göre bir göstergesidir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ile bazı makine ve teçhizat teslimlerinde de KDV istisnası uygulaması başlanılmıştır. Daha önce yayınlanan bir dizi mevzuat hükümlerinde imalat sanayinde kullanılmak üzere, istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı. Bakanlar Kurulu 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Karar ile KDV geçici 39’uncu madde kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizat listesini belirlemiştir. Belirlenen bu makine ve teçhizat listesi, kararın ekinde GTİPP numaralarına göre yer almaktadır.

Yine Bakanlar Kurulu kararı ile ÖTV oranlarında indirim veya artış yapılmak üzere alkollü içkilerin satış fiyatları değiştirilmiştir. Buna göre rakı, votka ve cin ürünlerinin fiyatı artarken yani ÖTV oranı artırılırken; şarap, viski ve likörün fiyatı yani ÖTV oranı azaltılmıştır.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Yılmaz Sezer , Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak görev yapmış olup, bu görevi sırasında kamu ve özel kesim işletmelerinde denetim ve incelemelerde bulunmuştur. Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine devam eden Yılmaz SEZER’in aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi bulunmaktadır. Sorumlu ortak başdenetçi olarak birçok sektörde denetim faaliyetlerinde bulunmuş olup, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Yılmaz SEZER’in çeşitli dergi ve gazetelerde değişik konularda yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Çeşitli televizyon-radyo programlarında ve konferanslarda konuşmacı olarak katılmış olup, TÜRMOB tarafından yayınlanmış Yabancı Sermayeli Şirketler ve Vergilendirilmesi, İş Ortaklığı konularda kitapçıkları mevcuttur.