btbilgi

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’deki elektrikli araç teknolojisinin geleceğini ve enerji altyapısına olası etkilerini incelemek amacıyla bir çalışma yapmış. “Türkiye Ulaştırma Sektöründeki Elektrikli Araçların İklim Değişikliği ve Elektrik Talebi Etkileri Projeksiyonu” başlıklı araştırma, yüz yüze derinlemesine görüşme ve analizleri içermekte. Rapor Türkiye’nin ulusal ölçekte kendi konusunda en güncel araştırması olarak sunuluyor.

Rapora göre bilgi sahibi olsun veya olmasın, araştırmaya katılanların çoğu elektrikli araç satın almayı istiyor. Elektrikli araçları bilenlerin yüzde 80’i, bilmeyenlerin ise yüzde 65’i satın almayı düşünebileceğini net bir şekilde belirtmekte. Satın almak isteyenlerin tercihinin arkasında; elektrikli araçların düşük maliyetli, tasarruflu ve çevre dostu olması gibi nedenler ön plana çıktığı belirtilmekte. Raporda hibrit araçlar sayılmadığı takdirde, Tükiye’de 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2 bin 500 adet elektrikli aracın kullanımda olduğunu ifade edilmiş.

Tüketicilerin bu tür araçlarla ilgili yeterli bilgiye sahibi olmamaları ve araçların şarjına yönelik yeterli altyapı bulunmaması, elektrikli araçlarının yaygınlaşmasının önündeki temel engeller. Elektrikli araç satın almayı düşünmeme sebepleri arasında algıya yönelik bariyerlerin yüzde 47’lik bir oran oluşturduğu aktarılmakta. Bu kişilerin yüzde 19’u bilgi eksikliği olanlar, yüzde 18’I ise “Altyapısı yok” diyenlerden oluşmakta. Rapora göre şarj istasyonlarının ve altyapının yaygınlaşması, tercihlerin değişmesinde kritik önem taşıyabilir.

Araştırmada elektrikli araç kullanımının iklim değişikliğine etkisi de incelenmiş. Araştırmaya göre 2035 yılına kadar elektrikli araçları dolaşımda tutmak için yıllık 2,6 milyar kWh eşdeğerinde enerji ihtiyacı öngörülüyor. Ancak elektrikli araçların şarjı tamamen yenilenebilir enerjiden sağlanırsa, 2022 yılına gelindiğinde yıllık 1,3 milyon ton karbondioksit salınımı engellenebilir hale gelecek.

Sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan analiz çalışmalarına göre, 2022 yılında 140 bin elektrikli aracın ve 14 bin ticari şarj ünitesinin aktif olarak kullanımda olması bekleniyor. Mevcut elektrik altyapısı ile 14 bin şarj ünitesinin yüzde 25’inin ‘Fast Charger’ (Hızlı Şarj Ünitesi, DC), geri kalan yüzde 75’inin ise AC şarj ünitesi olacağı öngörülmekte. 2022 projeksiyonunda, ev tipi şarj ünitelerinin ise 70 bin civarında olması tahmin edilmekte. EPDK’nın meclis komisyonuna sunduğu verilere göre, 2017 sonu itibariyle aktif olarak kullanımda olan ve halka açık durumdaki şarj istasyonu sayısı sadece 400.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.