btbilgi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak adına büyük bir adım attı. Yeni yayımlanan taslak tebliğler, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni yenilemekte. Bu iki tebliğin güncellenen içeriği e-Fatura mükellefi kayıtlı şirketleri özellikle ilgilendiren zorunluluklar içermekte.

e-Dönüşüm firması Foriba’nın yaptığı açıklamada, taslak tebliğlerin Resmi Gazete’de yayımlanmasına kesin gözüyle bakılmakta. Tebliğlerde e-Fatura’ya kayıtlı olan mükelleflerin, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye’ye geçme zorunluluğu bulunmakta. Buna göre brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan tüm şirketler e-Fatura’ya ve e-Arşiv Fatura’ya geçmek zorunda kalacak. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen, toplam tutarı 50 bin TL ve üzerinde olan faturaların da e-Arşiv Fatura olarak hazırlanması zorunlu kılıncak.

Tebliğe göre e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayımlayan mükellefler de e-Arşiv Fatura kullanmak zorunda. Bunun yanında, Gelir İdaresi Başkanlığı, riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere yazılı bildirim suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura zorunluluğu getirecek.

En son aktarılan rakamlara göre kayıtlı elektronik fatura kullanıcı sayısı 74 bini geçmiş durumda. e-Arşiv’e kayıtlı kullanıcı sayısı ise yaklaşık 14 bin. Bu doğrultuda 60 bin mükellef daha e-Arşiv kullanımına geçecek. eFatura’ya kayıtlı 74 binden fazla mükellefin de e-İrsaliye’ye geçmesi bekleniyor. e-İrsaliye’ye geçiş yapanlar, e-Fatura’nın sağladığı maliyet tasarrufunun üç katı kadar tasarruf elde edebilecek. e-Arşiv tasarrufunun ise en az elektronik fatura tasarrufu kadar olacağı belirtilmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.