btbilgi

Huawei firması sektörün ve toplumun geleceğine ilişkin niceliksel ve niteliksel tahminlerini içeren, ileriye dönük yeni raporu Global Industry Vision (GIV) 2025’i yayınladı. Rapor özgün bir araştırma metodolojisine sahip. Raporda küresel ICT trendleri detaylandırılırken, sektöre dönük bir gelişim planı için bir veri ve eğilim analizi ortaya koyuluyor. Raporu oluşturmak için 170’den fazla ülke ve bölgeden veri toplanmış. Bu rapor üretilen veri miktarı, yapay zeka kullanan işletmelerin oranı ve kişisel akıllı cihazların sayısı dahil olmak üzere 37 ölçü birimini kapsamakta.

Global Industry Vision raporuna göre, 2025 yılı itibariyle her şeyin algılama yetisi olacak ve her şey birbiriyle bağlantılı olacak. Raporda akıllı dünya, her şeyin algılayabildiği ve her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu zaman tam manasıyla gelmiş olacak. Rapordan bazı diğer rakamlar şu şekilde:

  • 2025 yılı itibariyle dünya çapında 40 milyar kişisel akıllı cihaz ve 100 milyar bağlantı olacak.
  • Akıllı cihaz pazarı 23 trilyon dolar değerinde bir dijital ekonomi yaratacak.
  • Buluta bağlı sanal gerçeklik (VR) pazarı 2025 yılı itibariyle 292 milyar dolara ulaşacak.
  • Dijital asistanların penetrasyon oranı 2025 yılı itibariyle yüzde 90 oranında grçekleşecek.
  • Akıllı servis robotlarına sahip olan evlerin oranı yüzde 12 olacak.
  • Rehber robotların yardımıyla, dünyadaki 39 milyon görme engelli ve 246 milyon görme kaybı olan insan normal hayata kavuşacak.
  • 60 milyondan fazla akıllı otonom araç 5G ağlarına bağlanmış olacak.

Endüstriyel internet, yukarıda bahsedilen 100 milyar bağlantının başlıca kaynağı olarak ifade edilmiş. Her nesnenin çevresini ve insanları algılayabilmesi için yaratılan muazzam miktardaki veri, tüm sektörlere kapsamlı bir şekilde entegre olacak. Bu durum endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve bağlantılı araçlar gibi yenilikçi sektörler oluşturacak. Daha fazla ve daha iyi bağlantılarla, veri trafiği katlanarak büyüyecek ve bunun çoğu video kaynaklı olacak.

Global Industry Vision raporunda yapay zeka platformları, yüksek hızlı bağlantılar, IoT ve yapay zeka tabanlı bulutlar yardımıyla endüstrinin akıllı analiz, karar verme ve yardım yoluyla hızlı kalkınması mümkün denilmekte. Zeka üretime dahil edildiğinde, ICT hızlandırılmış bir tempoda operasyonel teknolojilerle (OT) birleşecek. Bu birleşmenin endüstri, değer zinciri ve ekosistem için bir bütün olarak olumlu geri dönüşler sağlaması beklenmekte. Kent planlayıcıları şehirlerde zekayı devreye sokarak güvenlik yönetimi, ulaşım planlaması ve diğer alanlarda sürdürülebilir kalkınma için yeni yollar yaratabilecek. Şehir sakinleri dijital hayatın getirdiği güvenlik, rahatlık ve yüksek yaşam standartlarından maksimum şekilde yararlanacak.

Yapay zekanın yaratacağı değere; üretim, hizmet, ulaşım ve diğer birçok sektörde kolaylıkla erişilebilecek. Akıllı dünyada inovasyonun sonuçları her yerde belirgin olarak görülecek. Akıllı dünya, sektörleri yeniden şekillendirecek ve yeni akıllı sektörler doğuracak. Bu, yenilikçiliğe büyük bir destek verirken aynı zamanda sanayilerin mevcut büyüme eğrilerinin ötesine geçmelerine ve hızlı kalkınma sağlamalarına da olanak verecek.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.