btbilgi

Mobil pazarlamanın ve ilgili teknolojilerin gelişimi konusunda çalışan MMA Türkiye (Mobil Pazarlama Birliği), son günlerin tartışma konusu AdBlocking (Reklam Engelleme) ve bunların mobil pazarlamaya etkileri hakkında görüşlerini paylaştı.

MMA Türkiye Direktörü Melis Ertem AdBlocking servislerinin, 7 Nisan 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini aktarıyor. Bu kanun kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı hedeflerken; hayatı kolaylaştıran, farklı servis ve hizmetler sunan uygulamaların devamlılığını da gözetmekte. Direktör Ertem bu noktada ticari faaliyetler açısından sağlanan avantajların da göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Ertem AdBlocking konusunda “Kullanıcıların karşısına gün içerisinde televizyon, radyo, gazete & dergi, outdoor, sinema, bilgisayar veya cep telefonlarımız gibi pek çok farklı kanaldan reklamlar çıkıyor. İnsanların bu kanalları çoğunlukla içerik için takip ettikleri ve dolayısıyla çoğunun yayıncı olduğunu düşünürsek, ana gelir kalemlerinin de reklam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dijital kanallar hariç reklam engelleme teknik olarak zaten mümkün olmadığından konu aslında dijital yayıncıları yakından ilgilendiriyor” açıklamasını yapmakta.

Karşılıklı sağlanan faydaların göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Ertem, devamla şunları söyledi: “Kullanıcılara içerik sağlayan yayıncıların ayakta kalması için reklam gelirlerine ihtiyaçları var. Diğer yandan günümüzde özellikle mobil üzerinden kişiselleştirme, lokasyon, etkileşim ve yaratıcı reklam teknikleri ile kullanıcılara doğru reklamı iletmek mümkün. Tabii ki tamamen tesadüfi bir şekilde karşımıza hiç ilgi alanımıza girmeyen reklamlar da çıkabiliyor. Yine de, yasaklama veya engellemelerin çözüme yönelik uygulamalar olmadığı görüşündeyiz. Buradan yola çıkıldığında reklam gelirleri düşüyor, pek çok yayıncı sektöre veda ediyor, azalan rekabet içerik miktarını ve kalitesini düşürdüğü için tüketici de mutsuz oluyor.”

Melis Ertem, bu konuda yapılması gerekeni ise şu şekilde özetlemekte: “Tüm paydaşların faydasına olacak olan nihai çözüm markaların, ajansların ve yayıncıların odak noktası tüketicinin ilgi alanlarına göre planlanmış, doğru zamanda, doğru yerde, doğru mesajı veren reklamları artırmaktır. Dolayısıyla amacımız dürüst, şeffaf ve doğru reklamcılığı desteklemek, gerekirse buna yönelik düzenlemeleri yapmak ancak bir yandan da sektörün hayatını devam ettirebilmesi için özellikle lokal yayıncıları desteklemek olmalıdır görüşündeyiz.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.