btbilgi

Nisan ayının başlarında yayınlanan bir rapora göre, Portekiz Mart ayındaki yenilenebilir enerji üretimi ülkenin elektrik tüketimini aşmış durumda. Bu durumun ülkede en son 40 yıl önce gözlemlendiği de açıklandı.

Rapor Portekiz Yenilenebilir Enerji Derneği (Portuguese Renewable Energy Association – APREN) ve Sürdürülebilir Dünya Sistemi Derneği (Sustainable Earth System Association – ZERO) tarafından hazırlanmış. Çalışmada ‘Redes Energéticas Nacionais’ (REN) ve Portekiz’in şebeke sistem operatörü TSO’dan alınan üretim/tüketim rakamları analiz edilmekte. Rapora bakılırsa geçtiğimiz Mart ayı boyunca ülkedeki elektrik üretimi, toplam tüketimin yüzde 103.6’sına ulaşmış.

Raporda Portekizin ay boyunca yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektrik miktarı 4,467 gigawatt-saat (GWh) olarak belirtiliyor. Fakat ülke ay boyunca devamlı ve kesintisiz şekilde yenilenebilir enerji ile beslenmemiş. Çoğu ülkede olduğu gibi, Portekiz de yüzde 100 oranda yenilenebilir enerji kullanamıyor. Ülkede fosil bazlı enerji santralleri bulunmakta ve elektrik ithalatı da yapılmakta. Bu kaynaklar ülkenin asla elektriksiz kalmaması için toplam çözümün bir parçası. Raporda ise bu geleneksel kaynakların kullanılmak zorunda kalındığı dönemlerin, ay içindeki farklı dönemlerde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik fazlası ile kompanse edilebildiği aktarılmakta.

Portekiz’in yenilenebilir enerji üretimi 7 Mart’ta ülkenin ihtiyacının yüzde 86’sını sağlamış. Buna karşın 11 Mart’ta ise yüzde 143’lük bir paya sahip olmuş. Hidroelektrik ve rüzgar enerjisi ülkedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük kısmını oluşturmakta. Hidroelektriğin toplam üretimdeki payı yüzde 55 ve rüzgarın ise yüzde 42.

Mart ayı için raporda aktarılan bir diğer önemli nokta ise, yenilenebilir enerjinin ülkedeki elektrik için ortalama günlük toptan satış fiyatını düşürmesi olmuş. Bu rakam bir önceki yıl için 43,94 Euro/MWh seviyesinde iken, Mart ayında MWh başına 39,75 Euro seviyesinde gerçekleşmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.