btbilgi

Yenilenebilir enerji ve özellikle de güneş enerjisi için gelecek parlak görünüyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UN Environment Programme – UNEP) ve Bloomberg New Energy Finance (BNEP) tarafından ortaklaşa hazırlanan yeni bir rapor, 2017 yılının yenilenebilir enerji pazarı için çok iyi geçtiğini göstermekte. Nisan’ın ilk haftasında yayımlanan rapora göre 2017’deki küresel enerji kapasitesi gelişiminde yenilenebilir enerji yatırımları toplamın beşte üçünü oluşturdu. Ayrıca küresel enerji üretiminin yüzde 12’si yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Raporun en dikkat çekici bulguları ise güneş enerjisi üzerine. Verilen bilgiye göre 2017’de gerçekleşen küresel güneş enerji kapasitesi, tüm fosil kaynaklı enerji yatırımlarından daha fazla oldu. Fosil yakıt kaynakları içine kömür, doğalgaz ve petrol bazlı tüm kaynaklar girmekte. Carbon Brief sitesinin rapordaki rakamlardan hazırladığı aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi, güneş ve rüzgarın 2010-2017 arasında küresel üretimdeki yükselişine tam ters yönde fosil bazlı enerji kaynaklarında düşüş var.

Kaynak: Carbon Brief

Raporda ABD ve Avrupa çapında artık eskiyen kömür santrallerinin kapatılmaya başladığına dikkat çekiliyor. Ayrıca en büyük küresel doğalgaz türbin üreticilerinden alınan verilere göre, uzun vadeli doğalgaz santralleri yatırımlarında da düşüşler gözlemlenmekte. Buna karşın güneş enerjisi yatırımları yükseliyor. 2017’de rekor bir gelişme ile dünya çapında 98 GW kapasitede yeni santral kurulumu gerçekleşmiş. Bu rakam küresel güneş kapasitesini üçte bir oranında artırırak, toplamda 399 GW’a getirmiş durumda. 2016’da da kapasitenin benzer şekilde üçte bir oranında büyümüş olduğu da raporda hatırlatılmakta.

Uluslararası Enerji Kurumu (International Energy Agency – IEA) 2022 yılında toplam güneş santrali kapasitesinin 749 GW’ye çıkmış olacağını öngörmekte. Sırf 2017 yılında güneş enerjisi sektörünün çekmiş olduğu küresel yatırım 160,8 milyar dolar ediyor. 2016’ya göre bu pazarda yüzde 18 büyüme olduğu rapor edilmiş. Geçen senenin en büyük yatırımcısı olan ülke ise Çin. Çin 2017’de güneşe toplamda 126,6 milyar dolar ayırmış. Bu rakam 2016 yılındaki ülke yatırımlarından yüzde 30 daha fazla. Raporda ayrıca 2004 yılından beri dünya çapında güneşe yapılan tüm yatırımların 2,9 trilyon dolara çıkmış olduğu da aktarılmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.