btbilgi

Yapay zeka ve robotların hayatımızın bir parçası haline geleceği 4. Sanayi Çağı’nda bazı meslekler önemini yitirecekler. Tüm şirketlerin de iş yapış şekilleri değişime uğramakta. Bugün ilkokulda okuyan çocukların yarısından fazlası üniversiteyi bitirdiklerinde, büyük ihtimalle henüz var olmayan mesleklerde çalışacaklar. Eğitim kurumlarının bu noktada yaşadığı en önemli sorun, çocukları kesin şekilde bilinemeyen bir gelecekteki işler için yetiştirmek. 4C Becerileri burada çok önemli hale geliyor.

Otomasyonun hakim olacağı bir dünyada, insanların daha fazla yaratıcılık ve özelleşme gerektiren mesleklerde parlayacağı düşünülmekte. Okullar, eğitimciler ve ebeveynler bu türden yetiştirme şekillerini ön plana çıkartmalılar. Bunun için de 4C Becerileri denilen yetenek grubu üzerine eğilen bir yaklaşım benimsenmekte. Bu becerilere ‘Critical Thinking’, ‘Collaboration’, ‘Communication’ ve ‘Creativity’ kavramları olarak bakılmakta. Eğitim danışmanı Prof. Michael Fullan, 4C Becerileri grubuna ‘Citizenship/Culture’ (vatandaşlık/kültür) ve ‘Character Education/Connectivity’ (karanter eğitimi/bağlanabilirlik) adı verilen iki beceri daha ekleyip, bunları “derin öğrenme yeterlilikleri” olarak tanımlıyor.

Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)

Farklı kaynaklardan alınan bilgilerin analiz edilmesi, sorgulanması ve sentezlenmesi olarak tanımlanan eleştirel düşünme, öğrencilere doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi anlamlandırma ve kendi hayatlarına uygulama olanağı vermeyi amaçlar.

İşbirliği (Collaboration)

21. yy becerilerinde işbirliği kavramı, belli görevlerin paylaşılması gibi prosedür odaklı olmaktan çok farklı bakış açıları, ilgi ve yetenekleri olan öğrencilerin bir araya geldiklerinde oluşturacakları sinerjiye odaklanır. Toplam fayda, öğrencilerin bireysel çalışma ile ulaşacakları faydanın toplamından çok daha büyük ve anlamlıdır.

İletişim (Communication)

Günümüz insanının sahip olması gereken en önemli becerilerden biri iyi iletişim kurabilme becerisi. Bilginin açık olması ve karşımızdaki kişinin anlayacağı şekilde aktarılması iletişimin temelini oluşturuyor. Öğrencilerin işbirlikli çalışmalarda kendini ifade etme yeteneklerinin yanı sıra aktif dinleme yeteneklerini de geliştirmesi onların sadece iş hayatlarında değil, özel hayatlarında da sosyal ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlayacaktır.

Yaratıcılık (Creativity)

Bugünün çocukları, gelecekte tek bir uzmanlık alanı ile çözülemeyen karmaşık problemlerle baş etmek durumunda kalacaklar. Mevcut bilgileri kullanarak yeni bir şey yaratma becerisi sadece sanat alanında değil yaşamın diğer tüm alanlarında da çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak en önemli becerilerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Küçük yaşlardan itibaren çocukların en az bir sanat dalı ile ilgilenmesi onları hem ruhsal olarak besleyecek hem de yaşamın diğer alanlarına da aktarabilecekleri düşünme becerileri kazandıracaktır.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.