btbilgi

General Electric (GE) tarafından gerçekleştirilen altıncı ‘GE Küresel İnovasyon Barometresi’ araştırmasının sonuçları açıklandı. İş dünyasının yenilikçilik yaklaşımlarını küresel bazda mercek altına alan araştırma, Türkiye’nin de dahil olduğu 20 ülkeyi kapsayan 2 bin’in üzerinde yönetici ile hazırlanmış. Araştırma inovasyonun finansal sonuçlara etkisi, öne çıkan ülkeler, çok uluslu şirketlerin inovasyon öncülüğü, korumacı politikalara olan yerli ve küresel yaklaşım, popüler trendler ve bu alanda yeteneğe duyulan ihtiyaçlar gibi noktaları ele almakta.

Araştırmaya göre Türkiye’deki yöneticilerin yüzde 44’ü ülkemizde inovasyona olanak tanıyan bir ortam olduğunu belirtiyor. Fakat Türk şirketlerinin büyük kısmının risk alma konusunda çok da hevesli olmadıklarını göstermekte. Bir başka sonuç da üst yönetimin çalışanlara inovasyon konularında yeterince destek olmaması.

Araştırmaya katılan küresel yöneticilerin yüzde 40’ı, Türk yöneticilerin ise yüzde 39’u son beş yılda gerçekleştirdikleri yenilikçi politikaların bilançolarını olumlu etkilediğini ve markalarının piyasadaki konumunu güçlendirdiğini belirtiyor. İnovasyon konusunda başarılı olan şirketlerin yöneticilerinin yüzde 88’i veriyi etkin bir şekilde kullandıklarını, yüzde 84’ü dijital becerileri iş modellerine entegre ettiklerini ve yüzde 54’ü de dijitalleşmenin yatırımlarının daha etkin bir şekilde ölçülmesine olanak sağladığını ifade ediyor.

Özellikle dikkat çeken yenilikçi trendlerden biri üç boyutlu yazıcılar. Tüm katılımcıların yüzde 63’ü, Türk yöneticilerin ise yüzde 79’u üç boyutlu yazıcının çeşitli sektörlere etkisini olumlu bulmakta. Yöneticiler üç boyutlu yazıcı teknolojilerinin pazar sunulan ürünler konusunda yaratıcılık sağlayacağını, ürünlerin piyasaya daha hızlı sürülmesini, maliyetleri azaltıp fiyatları uygun bir seviyeye getireceğini düşünmekte. Küresel yöneticilerin yüzde 89’u, Türk yöneticilerin ise yüzde 81’i üç boyutlu yazıcılara yatırım yapan şirketlerin rakiplerini geride bırakacağına inanmakta. Üç boyutlu yazıcıların henüz tam potansiyeline ulaşmadığını belirten yöneticiler, üç boyutlu yazıcıdan en fazla ileri teknoloji/bilişim teknolojisi, üretim, tüketici ürünleri ve elektronik sektörlerinin etkileneceğini tahmin ediyorlar.

Araştırmanın sonuçlarını açıklayan GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy, inovasyonda başarılı olan şirketlerin veriyi etkin bir şekilde kullandığını ve dijital becerileri iş modelinin merkezine yerleştirdiğini, bunun da Türk şirketleri açısından yol gösterici olduğuna dikkat çekti. Araştırmanın şirketlerin inovasyon yatırımlarının geri dönüşünü artırmaya daha fazla önem vermeye başladığını gösterdiğini belirten Özsoy, bu anlamda son beş yılda gerçekleştirilen inovasyonların Türkiye’deki şirketlerin yüzde 39’unun bilançosuna olumlu yansımasının günümüz rekabet ortamında çok anlamlı bir sonuç olduğunu söylüyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.