btbilgi

Dünya genelinde standart çalışma saatleri dışına çıkan ve ofis dışında yerlerde çalışmaya imkan tanıyan ‘agile’ iş yapış şekli ciddi bir trende dönüşmüş durumda. Çalışanlar artık daha rahat, ferah ve sıkıntıları azaltılmış şekilde iş yapmak istiyor. Bunun karşılığında performans artışı olacağına inanç da epey yüksek. Bu yöndeki görüşleri insan kaynakları şirketi Randstad’ın yılın her çeyreğinde 18-65 yaş aralığında ve haftada en az 24 saat çalışanlarla yaptığı, “Workmonitor / İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması Raporu” sayesinde açıkça görebiliyoruz. Evden çalışma fikri herkesin hayali.

2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçları içeren Workmonitor raporunda, çalışanların yüzde 64’ü evden çalışma ya da başka herhangi bir yerden çalışmayı tercih edeceğini belirtiyor. Türkiye’de ise oran daha yüksek, çalışanların yüzde 73’ü evden çalışmak istiyor. Buna rağmen Türkiye’nin yüzde 83’ü halen geleneksel şekilde çalışmakta. Yani çalışanlar iş saatleri içinde ofiste bulunuyor.

Araştırmada küresel olarak yüzde 44’lük bir kesim iş hayatlarının serbestleşmeye başladığını belirtiyor. Evden çalışma veya ofis dışı çalışmaya kayan ülkeler arasında en yüksek oran olan yüzde 69 ile Hindistan başı çekiyor. En düşük oran ise yüzde 28 ile Çek Cumhuriyeti’nde. Küresel olarak araştırmaya katılanların yüzde 44’ü iş yapış şekillerinin çevik bir hal almaya başladığını söylüyor. Türkiye de dünya geneli ortalamasına yakın. Tamamen ‘agile’ şekilde çalıştığını belirtenlerin oranı ise küresel olarak yüzde 41, Türkiye’de yüzde 35.

Araştırmaya katılanların yüzde 82’si agile çalışmayı iş-yaşam dengesini iyi bir şekilde kurmaya olanak tanıdığı için tercih edeceğini belirtiyor. Türkiye’de de aynı fikirde olanların oranı ise yüzde 74. Verimliliği, yaratıcılığı arttırdığı ve iş tatminini desteklediği için tercih edenlerin oranı küreselde yüzde 81, Türkiye’de yüzde 76 olarak gözlemleniyor. Agile çalışmanın özel hayatında baskı oluşturduğuna inananların oranı ise yüzde 44. Çalışan kesim buna neden olarak her an her yerde iş ile bağlantılı kaldıkları, her daim ulaşılabilir oldukları için kendilerine zaman ayıramayacaklarını gösteriyor. Erkeklerin yüzde 47’si, kadınların yüzde 40’ı bu düşünceyi destekliyor.

İşverenlerin hepsi evden çalışma fikrini desteklemese bile, en azından bu yönde denemeler de yapılmakta. Mesela çalışanların işlerini evden veya başka bir yerden yapmalarına olanak tanıyan teknolojik ekipmanlar sağladıklarını belirten işverenlerin oranı küreselde yüzde 56, Türkiye’de yüzde 48. Bu oranın yakın gelecekte artacağını söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.