btbilgi

Araştırma ve danışmanlık firması MAKE Consulting, yakın gelecekteki rüzgar santralleri projeleri hakkında iddialı bir rapor yayımlamış. Gelecek 10 yıldaki küresel rüzgar enerjisi projeksiyonlarını içeren rapora göre, 2027’ye kadar varolan kapasite tam iki katına yükselecek. Şu andaki trendlerden çok ülkelerin potansiyel kapasitelerine ağırlık veren rapora göre, 2018’den 2027 yılına kadar ortalama 65 GW civarında kapasiteli yeni rüzgar santralleri kurulma ihtimali çok yüksek.

Araştırma firması bu raporda özellikle küresel pazarlardaki teşviklerin yavaş yavaş sona ereceğine dikkat çekiyor. Rüzgar enerjisi endüstrisinde devlet teşvikleri azaldıkça, tüm üretici ve yatırımcıların bir dizi yeni nesil ihale mekanizmasına ayak uydurmak zorunda kalacağı öngörülmüş. Bu gelişmelerin 2020’ye kadar varolan kapasitede yüzde 30 artışa yol açacağı ifade edilmekte. Ayrıca 2023 ve 2027 yılları arasında da ikinci bir kapasite artış dalgasının gelmesi beklenmekte. Bu büyük dalganın sebebi olarak da, açık deniz santrallerinin hızla artması potansiyeli ve gelişmekte olan ülkelerde oluşacak geç kalmış enerji yatırımları gösteriliyor.

Raporda bazı bölgesel öngörülere de yer verilmiş. Mesela Avrupa’nın ilerleyen yıllarda, açık deniz rüzgar enerjisi santrallerine olan bağımlılığının artacağı aktarılmakta. 2018-2027 arasında Avrupa’da kurulacak rüzgar santrallerinin yüzde 25’inin açık deniz tipi olacağı tahmin edilmekte. Kuzey Avrupa çapında ise bu oranın, toplam yeni kapasitenin yüzde 50’sine kadar çıkacağı belirtilmiş. Bu eforda bulunacak ana ülkelerin İngiltere, Danimarka, İsveç ve İrlanda olacağı da ifade ediliyor. Batı Avrupa ülkelerinde ise gelecek 10 yıl içinde açık deniz santralleri toplam yatırımın sadece yüzde 10’una ulaşabilecek denilmekte.

Çin’in 2022-2027 arasında yeni kurulacak rüzgar enerjisi kapasitesinin 3 GW’ı aşması beklenmekte. Geç oluşacak yatırımların sebebi olarak da, ülkenin Ulusal Enerji Yönetim Kurumu’nun sıkı politikaları gösterilmekte. Avusturalya’nın 2018-2019’daki 2 GW kapasitesinden sonra, yine hükümet politikaları yüzünden ciddi bir yatırım düşüşü yaşamasından korkuluyor. Büyük enerji pazarlarından Hindistan’da ise 2022’den itibaren gözle görülür bir yükseliş olacağı öngörülüyor.

Kuzey Amerika yatırımlarında 2019-2020 döneminde bir artış olsa da, 2022’den itibaren yeni rüzgar enerjisi santral kurulumlarının, üç kata yakın biçimde düşmesi tahmin edilmekte. Latin Amerika’da ise kapasitenin artışı büyük ölçüde Brezilya, Arjantin, Şili ve Meksika’da yapılacak kilit yatırımlara bağlı denilmekte. Bu bölgede de gelişmekte olan ülkeler güçlendikçe, 2022-2027 arasında yeni pazarların açılacağı raporda aktarılmış.

Rüzgar enerjisi yatırımları açısından yüksek şansa sahip görülen diğer bölgeler ise Orta Doğu ve Afrika. Bu bölgelerde 2027 yılına kadar kurulumların üç kat artacağı belirtilmiş. Bunun sebebi ise, gelişmekte olan ülkelerin bölgedeki potansiyeli karşılaaycak büyük oranlı yatırımlar yapma politikaları.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.