btbilgi

1. Sanayinin Dijital Dönüşümü Çalıştayı etkinliği Bursa’da, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi tarafından düzenlendi. Çalıştayın amacı ticarileşme, sanayideki dönüşüm ve Ar-Ge tabanlı yerel kalkınmanın önündeki engellerin giderilmesi konularına dikkat çekmek oldu.

Çalıştayda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan: “Geçen yıl 323 olan Ar-Ge sayımız ve 6 civarındaki tasarım merkezi sayımız 900’ün üzerine çıktı. Bu yıl Ar-Ge merkezi sayımızın öncelikle ilk 6 ayda 1.150’ye çıkmasını daha sonra 1.300’e çıkmasını bekliyoruz. Tasarım merkezi sayısını da 150’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı. Yayan konuşmasında Türkiye’nin bütün imkanlarını seferber ederek Ar-Ge ve tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve organize sanayi bölgeleriyle bu defa bu yarışın gerisinde kalınmayacağı konusunda kararlı olduklarını aktardı.

Türkiye’nin mutlaka yüksek teknolojili ürünler üretebilecek sanayide dijital dönüşümü tamamlaması gerektiğini vurgulayan MMG Genel Başkanı Osman Balta: “ Bilindiği üzere ülkemizin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefi bulunmaktadır. Hali hazırda ürettiğimiz ürünlerin sadece yüzde 3,5’i ve ihraç ettiğimiz ürünlerin ise yüzde 3,7’si yüksek teknoloji ürünüdür. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 20 ve yukarısıdır. İleri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünler üretebilmemiz için iyi eğitim almış yeterli deneyimli insanlara ihtiyaç var. ” şeklinde konuştu.

Küresel bir güç olmanın koşulunun hızla kendi teknolojimizle üretime başlamak olduğunu belirten MMG Bursa Şube Başkanı Rasim Serim ise “2017 yılında dünya en çok sanayinin dijital dönüşümünü konuştu. Ülkelerin büyüme stratejilerinden biri olan sanayinin dijital dönüşümü, dünya ekonomi merkezlerinin üst sıralarında yer aldı. 4. Sanayi devrimi ile üretim maliyetlerinde yüzde 30’a yakın düşüş, satışlarda yüzde 30’a yakın artış beklenmektedir. Sanayide dijital dönüşümü gerçekleştirmek; üretim hatlarına, tedarik zincirine ve değer hatlarının bütününe entegre etmekle ilgilidir.” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.