btbilgi

Son yıllarda sıkça karşılaştığımız siber ehlike haberlerinin bir kısmı direk devletlerle ilgili oluyor. Özellikle ABD ve Rusya arasındaki, Kuzey ve Güney Kore arasında geçtiği öne sürülen sanal çarpışmalar, uzmanların dikkatini çekmeye başlamakta. 2017 yılının sonunda gerçekleştirilen ‘Siber Güvenlikte 2018 Mega Trendleri’ (2018 Study on Global Megatrends in Cybersecurity) araştırmasının sonuçlarına göre şirketler ve hatta ülkeler olası bir siber savaş tehdidi altında olabilir.

Raytheon tarafından yaptırılan ve Ponemon Institute tarafından yürütülen küresel araştırmada ABD, Avrupa ve Orta Doğu/Kuzey Afrika bölgesinden 1.100 üst düzey BT yöneticisi ve küresel bilişim güvenliği uygulayıcısıyla görüşülmüş. Araştırmaya göre siber güvenliğe dair endişeler dünya çapında giderek artmakta.

Araştırmaya katılanların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 60) kamu kurumları ve özel şirketlerin, devlet destekli bir siber savaşa kurban gitmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor. Yüzde 51 kadarı küresel siber savaş ihtimalini gelecek üç yıl için çok yüksek bir risk olarak görmekte, yüzde 22 kadarı ise bu riskin günümüzde bile geçerli olduğuna inanmakta. Benzer bir şekilde, katılanların yüzde 71’i değerli veri çalmaya yönelik saldırıların, gelecek üç yılda en yüksek risk türünü oluşturacağını tahmin etmekte. Yüzde 43 kadarı ise bu riskin şimdi de en yüksek tür olduğuna inandığını belirtiyor.

Siber güvenlik stratejilerine dair iyimserlik azalmış gibi görünmekte. Bu araştırmaya 2015 yılında katılanların yüzde 59’u, siber güvenlik stratejilerinin takip eden yıllarda gelişmeler göstereceğine inanıyordu. Yeni verilere göre ise bu oran yüzde 46’ya gerilemiş durumda. Anket katılımcılarının yüzde 60’ı, Avrupa Birliği gözetimi altındaki GDPR (Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi) gibi veri koruma kuralları da dikkate alındığında; yasal mevzuat ve yönergelere uyum sağlamak için şirketlerinin önümüzdeki dönemde daha fazla harcama yapmasını bekliyor.

BT uzmanları hassas şirket verilerini sızdıracak güvenlik zafiyetlerinin önemli bir tehdit oluşturduğu konusunda görüş birliği sağlamışken; patronlar, siber güvenliğe maalesef yeterli önemi göstermiyor. Araştırmada yer alan BT bölüm yöneticilerinin sadece yüzde 36’sı, üst düzey yöneticilerin siber güvenlik stratejilerini yeterince önemli bulduğunu düşünmekte. Katılımcıların yüzde 82’si güvenli olmayan IoT cihazlarının iş yerlerinde kullanılıyor olmasının, önümüzdeki üç yıl içinde ciddi bir veri sızıntısına yol açacağını tahmin etmekte. Katılımcıların üçte ikisi böyle bir saldırının şirketlerinin hisse değerini ciddi şekilde düşüreceğine, yüzde 67’si ise fidye yazılımlarla karşılaşılma oranının ve ödeme miktarının giderek artacağına inanıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.