btbilgi

Mastercard firması “Kadın Girişimciler Endeksi Raporu”nu (Mastercard Index of Women Entrepreneurs – MIWE) bu sene ikinci kez yayımlıyor. Rapor Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa olmak üzere 5 kıtada, 57 ülkede kadın girişimcilerin kaydettiği gelişim ve başarıları mercek altına alması ile dikkat çekmekte. Araştırmada öne çıkan en önemli bulgu, uygun koşullar sunulduğunda “fırsatların” kadınları girişimciliğe sevk ediyor olması. Fakat olanakların var olmadığı ülkelerde kadınlar “zorunluluk” sebebiyle girişimciliğe yönelmekteler.

Girişimci kadınların desteklendiği ülkeler listesinde Yeni Zelanda 74.2 puan ile ilk sırada yer almakta. İsveç 71.3 puan ile ikinci, Kanada ise 70.9 puan ile üçüncü sırada. Gelişmiş ülkelerdeki girişimci kadınlar, gelişmekte olan ülkelerdeki girişimci kadınlar ile karşılaştırıldığında sermaye, finansal hizmetlere erişim ve akademik programlar açısından daha fazla kaynak ve fırsata sahipler. Yine de kadın girişimcilere bu fırsatları sunan gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere, dünya çapında kadın girişimcilerin önündeki en büyük engel kaynak veya fırsat eksikliği değil. Rapora göre toplumsal cinsiyet önyargıları bu konudaki en büyük engel. Rapor bulguları en gelişmiş ülkelerde dahi, kadınların sosyal ve kurumsal ortamlarda erkeklerden daha aşağı görüldüğünü ifade etmekte.

Finansal hayata katılım, finansal ve eğitim hizmetlerine erişim, başarı dürtüsü ve yüksek yönetişim kalitesi kadın girişimcileri başarıya taşımakta. Buna karşın kendine güvenmeme, sosyal ve kültürel açıdan kabul görmeme, kısıtlayıcı yasal düzenlemeler ve finansal hayata düşük katılım kadın girişimcileri bir adım geride tutan faktörler. Kadınlar iş kurma noktasından işlerini büyütmeye kadar, sürecin her yerinde toplumsal önyargılarla boğuşmak durumunda kalıyorlar.

Kadın girişimcilerin toplam girişimcilere oranı açısından bakıldığında Gana, Rusya, Uganda, Yeni Zelanda, Avusturya, Vietnam, Polonya, İspanya, Romanya ve Portekiz yüksek kadın girişimci oranına sahip ilk 10 ülke olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de ise daha yüksek eğitim düzeyine rağmen, kadın girişimci sayısının oldukça düşük olduğu dikkat çekmekte.

Araştırmada üç bileşenin ağırlıklı ortalaması alınarak listele oluşturulmuş durumda. Birincisi ‘Kadınların İlerleme Sonuçları’; yani kadınların iş hayatını katılımı, politik lider ve iş lideri olmaları konusundaki önyargılar ile kadınlarda finansal güç ve girişimcilik eğilimi. İkincisi ‘Bilgi ve Finansal Varlıklar’; bu da kadınların finansal hizmetlere erişimi, gelişmiş bilgi varlıkları ve KOBİ’lere verilen destekleri içermekte. Üçüncüsü ise ‘Girişimcilik Koşullarının Desteklenmesi’; yani o ülkede iş kurma ve yürütmenin kolaylığı, yönetişimin kalitesi, kadınların güvenlik algısı, kadınların aile bütçesine katkısı konusunda kültürel algı.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.