btbilgi

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, bu yıl 20.’sini gerçekleştirdiği Küresel Bilgi Güvenliği 2017-18 Araştırması’nın (Global Information Security Survey – GISS) enerji dağıtım sektörüne ilişkin sonuçlarını açıkladı. Araştırma dünya çapında yaklaşık 1.200 büyük ölçekli şirket yöneticisinin katılımı ile hazırlanmış. Raporda farklı sektörlerden şirketlerin günümüzün dijital ekosisteminde siber güvenlik tehdit ve saldırılarına karşı yaptıkları hazırlık ve yatırımlar ile ilgili çarpıcı bulgular ortaya koyulmakta.

Rapora göre enerji dağıtım sektörü firmalarının tamamı (yüzde 100) siber güvenlik sistemlerinin şirket ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade ediyor. Bununla birlikte şirketlerin yüzde 58’i dijital ekosistemin takip edilmesi veya izlenmesi konusunda güçlük yaşanacağını öngörüyor. Her sene artan ve karmaşıklaşan güvenlik tehditlerine rağmen, katılımcıların yüzde 85’i şirketlerinde düzenli olarak kriz senaryolarını test eden ve olası bir siber güvenlik ihlalinin ardından etkin kriz yönetimi sağlayacak bir program olmadığını itiraf etmekte.

Araştırma sonuçları sektör şirketlerinin yalnızca yüzde 6’sının mevcut stratejilerinin bilgi güvenliği üzerindeki etkilerini tam anlamıyla gözden geçirdiklerini ifade etmekte. Bu şirketler risk yönetim modellerinin siber tehditleri ve kırılganlıkları kapsadığı konusunda güven içinde. Ne yazık ki kedine siber güvenlik konusunda güvenen şirketin oranı 2017’de yüzde 19 oranındamış, yani ciddi bir düşüş gözlemlenmekte. Bununla birlikte katılımcıların yaklaşık dörtte biri (yüzde 23) halen bir güvenlik operasyon merkezlerinin olmadığını belirtiyor.

Araştırmaya katılan enerji dağıtım sektörü şirketlerinin yüzde 44’ü, bütçe sınırlamalarını siber saldırılara karşı korunmada ciddi bir engel olarak görüyor. Yaklaşık üçte biri (yüzde 29) ise yönetimin arzu ettiği risk toleransı seviyesine ulaşılabilmesi için bütçede yüzde 25’ten yüksek bir artış gerçekleşmesi gerektiğini belirtmekte. Yöneticilerin sadece yüzde 9’u gelecek 12 aylık dönemde böyle bir artış gerçekleşmesi konusunda umutlu.

EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş, raporla ilgili yaptığı açıklamada sektör şirketlerinin siber güvenlik konusunda geçtiğimiz yıllarda kaydedilen ilerleme sayesinde tehditler konusunda genel olarak daha güvende hissettiklerini aktarmakta. Fakat araştırma sonuçlarının, enerji kurumlarının daha gelişmiş ve hedefli saldırılarla baş etmede yetersiz olduklarını ortaya koyduğuna da işaret ediyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.