btbilgi

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY Türkiye, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve FinTech İstanbul işbirliğiyle hazırlanan “Fintech Dönüşümü: Rekabet mi İşbirliği mi? – Türkiye FinTech Ekosisteminin Gelişimi için 23 Öneri” adlı raporun sonuçları BKM’nin Akmerkez’deki ofisinde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Rapor Türkiye’de faaliyet gösteren finansal teknoloji şirketleri, bankalar, yatırımcılar ve düzenleyici kurumlarla yapılan görüşmeler sonucu oluşturulmuş.

Rapor finansal hizmetler sektörünün yakın gelecekte FinTech şirketlerinin gelişiminden nasıl etkileneceği konusuna ışık tutarken, bankalar, finansal teknoloji şirketleri ve sektörün geneli için düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından ulusal bir strateji geliştirilmesinde kullanılabilecek öneriler sunmakta. Genel olarak raporda Türkiye FinTech ekosisteminin mevcut durumu, yaşanan zorluklar ve fırsatlar ortaya konuluyor.

Rapordan öne çıkan başlıklar ve öneriler aşağıdaki şekilde sıralanmış:

  • Finansal kuruluşlar ve FinTech şirketleri, birbirlerini rakip olarak değil, stratejik iş ortakları olarak değerlendirip, “rekaberliğe” dayalı işbirliği modelleri geliştirmelidir.
  • Finans teknolojisi alanında, ödeme sistemlerinin dışında farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ve iş modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle sigorta sektörünü destekleyecek InsurTech (sigorta teknolojisi) şirketlerinin sayısı gelecekte artacaktır.
  • Finansal teknolojiler konusunda sadece mevcut iç pazarın değerlendirilmesi yerine, özellikle Orta Doğu ve Körfez ülke pazarları için projeler üretilmelidir.
  • Regülasyonu belirleyen düzenleyici ve denetleyici yapılar açısından FinTechleri destekleyici ve süreçleri kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. BDDK gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlarla düzenli olarak bir araya gelerek karşılıklı paylaşım ortamlarının oluşturulması, sektörün sağlıklı büyümesi için bir gerekliliktir.
  • Ülkemizin bir finansal merkez olabilmesi açısından devlet tarafından FinTech mevzuatının oluşturulması ve burada finansal inovasyonun desteklenmesi için start-up olarak kurulan finans teknolojisi şirketlerinin ön plana çıkartılması gerekmektedir.
  • FinTech konusunda yeterli bilgi, beceri ve tecrübeye sahip insan kaynağı havuzumuz henüz istenilen boyutlarda değildir. Bu konuda eğitim kurumlarına önemli bir rol düşmektedir. Sadece üniversitelerde değil, liselerde de gençlerin finansal okuryazarlık kazandırıldıktan sonra, bu alanda çalışabilecek şekilde eğitilmeleri için olanakların sağlanması önemlidir.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.