btbilgi

Microsoft firması ‘Güvenli İnternet Günü’ kapsamında, aralarında Türkiye’nin de olduğu 23 ülkede bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen bir araştırmayla çevrimiçi davranışlar ve etkileşimleri ele aldı. Buradan hareketle bireylerin tutum ve algılarının incelendiği Dijital Nezaket Araştırması (Digital Civility Index – DCI) yayınlandı. Araştırma kapsamında yetişkin ve gençlerin farklı etkileşimler üzerinden nezaket ve online tehdit maruz kalma seviyeleri ölçüldü.

Araştırma sonuçlarına göre Türk internet kullanıcılarının yüzde 72’si online tehdit riskine maruz kalıyor. Dijital Nezaket Araştırması bu oranı geçen sene yüzde 71 olarak veriyordu. Türkiye, çevrimiçi risklere maruz kalması nedeniyle 23 ülkenin 16’ncısı durumunda.

Online tehdit en çok kadınları ve Y kuşağını etkiliyor
Kaynak: Microsoft Digital Civility Index

Sonuçlar şu başlıklar altında değerlendirilmekte:

  • Saldırganlık: Araştırmaya göre nefret söyleminde artış 8 puan, ayrımcılıkta ise 6 puan oldu. Bu iki kategorideki artışla birlikte dolandırıcılık ve sahtekarlıktaki yüzde 23, kadın düşmanlığındaki yüzde 11’lik artış eklendiğinde bu başlıktaki yıllık artış 10 puan olarak gerçekleşti.
  • Davranışsal Riskler: Bu başlık da trollemedeki 5 puanlık artışın etkisiyle yıllık oranda beş puan yükseldi.
  • Cinsel İçerikli Negatif Davranışlar: Türkiye’deki cinsel içerikli çevrimiçi tehditler, beş puanlık bir artışı göstererek yüzde 29’a yükseldi ve küresel ortalamanın yedi puan üstünde gerçekleşti.
  • İtibar: Genel olarak kişisel itibara saldırıda altı puanlık bir artış kaydedildi.

Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu, online tehdit risklerinin internet sayesinde gizlenebilen kimlikler ile kolaylaştığına inanıyor olsa da, bu riskler yüzde 31 ile genelde aile veya arkadaşlar gibi tanıdık çevrelerdeki kişilerden geliyor. Bu alanda dünya ortalaması ise yüzde 36. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 47’si maruz kaldığı negatif davranışın faili ile gerçek hayatında karşılaşmış.

Raporda 18-34 aralığındaki Y kuşağının yüzde 36’sı, tüm yaş gruplarında en yüksek çevrimiçi risklerden daha fazla endişe duyan kitle olarak öne çıkıyor. Y kuşağının başkalarına saygı ve haysiyetle davranması, diğer insanların bakış açısına saygı gösterme veya diğer insanlara karşı durma olasılığı da yüksek bulunmuş.

Katılımcıların yüzde 52’si bir veya daha fazla taciz yaşadığını belirtmekte. Online tehdit kaynakları, kadınları erkeklerden daha yüksek oranlarda etkiliyor. Kadınlar baskı altında kalma açısından 15 puan, çevrimdışı diğer insanlara güven kaybı açısından 14 puan, hayatlarının daha stresli olması bakımından 9 puan, diğer çevrimiçi insanlara güven bakımından 9 puan daha yüksek bir değerde çevrimiçi tehditlere maruz kalmış durumda.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.