btbilgi

Küresel iklim değişikliği ve hava kirliliği ile başetmenin bir yolu karbondioksit salınımlarını azaltmak. Başka çok işe yarayacak bir yöntem ise büyük çaplı ağaçlandırma çalışmaları. ‘World Resources Institute’dan gelen bir rapor, dünya çapında hükümetlerin 160 milyon hektardan daha fazla alanı ağaçlandırmak için çeşitli projeler yürüttüğünü belirtiyor. Daha fazla ağaç demek daha temiz hava, daha az toprak erozyonu, daha çok yağmur ve daha zengin bir bitki/hayvan örtüsü demek. BioCarbon Engineering isimli bir firma bu işi otomatikleştip, dev çlçeklerde gerçek kılmaya uğraşıyor.

Kendini bir ‘ekosistem yenileme firması’ olarak tanımlayan BioCarbon Engineering, bu görev için 14 kilo ağırlığında bir uçan drone çiftçi tasarlamış. ’Robin’ (Ardıçkuşu) ismindeki bu drone toprak arazilerinin üzerinde dolaşıp, dakikada 120 ağaç tohumu atarak yeşillendirme çalışmalarına destek oluyor. Firmanın hedefi 2050 yılında 500 milyar ağaç tohumu atmış olmak.

Şirketin kurucusu Dr. Lauren Fletcher hep neden ağaç alanlarının bu kadar kolay yokolup, bu kadar zor yeniden yaratıldığını merak etmiş. Buna cevap olarak da ağaçların elle dikilmesi veya tohumlanması süreçlerinin hep zahmetli, uzun süren işler olduğunu bulmuş. Çevre konularındaki endişeleri arttıkça da birşeyler yapma ihtiyacı hissetmeye başlamış. Fletcher kurduğu BioCarbon Engineering firması dahilinde mühendisler, ekoloji ve biyoloji uzmanları gibi farklı alanlardan 12 uzmanı biraraya getirmiş ve ağaçlandırma süreçlerinin nasıl hızlandırılacağını araştırmışlar.

Uçan Robin droneları bir arazide önce gözlem çalışmaları yapıyor. Dronelar toprağı, yeşil alanı ve yer şekillerini tarıyorlar. Ardından haritalama ve ideal tohumlama şablonları çıkartılıyor. Şablonlar hava koşulları, mevsim geçişleri, yağış miktarı, bölgesel ısı, toprak durumu gibi birçok öğenin hesaplanması ile oluşturuluyor. Ardından belirlenen tohumlama planına göre, uçan drone filosu yerden 3-4 metre yukarıdan belirlenmiş aralıklarla ağaç tohumu atmaya başlıyor. Bu tohumlar biyoçözünebilir mermiler içinde ve toprağa kolayca gömülüyor.

Fletcher bazen uçan drone kullanmaktansa, toprağa direk müdahaleye ihtiyaç olan senaryolardan kaçılamadığını da belirtmekte. Bu nedenle uçan drone filosunu yerde çalışacak traktör dronelar ve gerektiğinde uçaklarla desteklemek niyetinde. Neyse ki BioCarbon firması bu şekilde düşünen tek örnek değil. ABD kökenli ‘DroneSeed’ ve İngiltere kökenli ‘Aerial Forestation’ firmaları da teknolojiyi benzer şekilde kullanmak için projeler geliştirmekteler.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.