btbilgi

Ülkelerin yenilenebilir enerji hedefleri belirlenen tarihlerden önce gerçekleşmeye başladıkça, fosil yakıt kaynakları da önemini yitirmeye devam ediyor. ‘Agora Energiewende’ ve ‘Sandbag’ düşünce tankı (think tank) kurumlarının yayımladıkları ortak rapor tam olarak buna işaret etmekte. Rapora bakılırsa Avrupa’da 2017 yılında üretilen yenilenebilir enerji miktarı, kömür bazlı üretilen enerjiyi ilk kez geçmeyi başardı.

Raporda 2017 boyunca rüzgar, güneş ve biyoyakıtlardan elde edilen enerji, Avrupa Birliği’nin ürettiği toplam enerjinin yüzde 20,9’unu oluşturmuş. Bu alandaki yıllık büyümenin yüzde 12 olduğu ifade edilmekte. 2010’dan beri bu üçlüden elde edilen enerji miktarı iki katına yükselmiş. Buna karşın 2017’de kömürden elde edilen enerji toplamın yüzde 20,6’sını ve doğalgazdan elde edilen enerji ise yüzde 19,7’sini meydana getirmiş. Nükleer enerji ise hala Avrupa çapında yüzde 25,6 ile en büyük tekil enerji kaynağı olarak hakimiyetini korumakta.

Avrupa çapında yenilenebilir enerji üretimi kömürü geçti
Kaynak: Agora Energiewende

Bu başarının arkasında büyük ölçüde Almanya ve Birleşik Krallık ülkelerinin agresif temiz enerji politikalarının yattığı belirtiliyor. Avrupa’da son üç senedir üretilen yenilenebilir enerjinin yaklaşık yüzde 56’sı bu ikiliden gelmekte. Raporda yakın geleceğe dair bir de öngörü var; Avrupa Birliği’nin 2030 yılında tüm enerjisinin yaklaşık yarısının temiz kaynaklardan geleceği de tahmin ediliyor. Rapor bundan sadece beş sene önce kömürün tek başına rüzgar, güneş ve biyoyakıt üretiminin çok üzerinde olduğunu da hatırlatmakta. Son yıllarda Avrupa ülkeleri ardı ardına kömür santralleri kapatma ve bu enerji türüne tamamen son verme yönünde düzenlemeler yapmaktalar.

Avrupa çapında yenilenebilir enerji üretimi kömürü geçti
Kaynak: Agora Energiewende

Bu kadar güzel bir habere rağmen, raporun yansıttığı olumsuz yanlar da bulunmakta. Bunlardan en önemlisi sera gazlarındaki artış. Avrupa çapında özellikle büyüyen endüstri ve taşıma/lojistik sektörleri yüzünden karbondioksit emisyonlarının 2016’ya göre yüzde 1 arttığı da belirtilmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.