btbilgi

PwC’nin, 5 ülkede 10.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Geleceğin İşgücü: 2030 Yılını Şekillendirecek Rakip Güçler” başlıklı raporu, yeni eğitimler alan ve ek beceriler kazanan çalışanların, teknolojinin iş ve işyerleri üzerindeki olumsuz etkileriyle başa çıkabileceğini ortaya koyuyor. İngiltere, Almanya, Çin, Hindistan ve ABD’de yapılan görüşmelerle hazırlanan rapor; mega trendler, yapay zekâ ve otomasyon gibi güçlerin 2030 yılını nasıl şekillendireceğini inceleyen 4 senaryoyu ortaya koyuyor. Her senaryo, işgücünün mevcut duruma nasıl adapte olabileceğini ve teknoloji gelişmelerinin bu senaryolardaki etkisini belirlemeyi hedefliyor.

Rapora göre, çalışanların üçte biri otomasyon sonucunda gelecekte işlerini kaybetmekten endişe ediyor. Bu nedenle rapora göre, işverenler çalışanları teknoloji tartışmalarına dahil ederek gelecekte işlerini etkileyebilecek teknolojileri anlamalarına katkı sağlayabilir; bu sayede çalışanlar teknolojinin getirdiği değişime hazırlıklı olup potansiyel becerilerini artırabilirler.

Çalışanların yaklaşık dörtte üçü, işlerini kaybetmemek için yeni beceriler öğrenmeye ve yeni eğitimler almaya hazır. Yeni beceriler elde etmeyi sadece işverenin değil kendilerinin de sorumluluğu olarak gören çalışanlar; kişisel becerilerin, otomasyona rağmen önemini korumaya devam edeceğini düşünüyorlar. Katılımcıların yüzde 54’ü kariyerleri için ihtiyaç duydukları tüm becerilere sahip olduğunu düşünüyor. Kendine güven, İngiltere (yüzde 35) ve Almanya’da (yüzde 45) küresel ortalamanın altında. ABD (yüzde 60), Hindistan (yüzde 67) ve Çin’de (yüzde 59) ise ortalamanın üzerinde.

Katılımcıların yüzde 65’i teknolojinin iş fırsatlarını artıracağını düşünüyor. ABD’deki çalışanların yüzde 73’ünün ve Hindistan’daki çalışanların yüzde 88’inin teknolojiye olan güveni, İngiltere (yüzde 40) ve Almanya’daki (yüzde 48) çalışanlardan daha fazla. Toplamda, katılımcıların çoğu (yüzde 86) insan becerilerinin her zaman talep edileceğini, yaklaşık dörtte üçü ise teknolojinin hiçbir zaman insan zihninin yerine geçemeyeceğini düşünüyor.

Teknolojinin etkisiyle ilgili olumlu düşüncelere sahip katılımcıların yüzde 37’si, geleceğin iş dünyası hakkında heyecanlı ve birçok fırsatın ortaya çıkacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 37’si otomasyonla birlikte yaptıkları işin ortadan kalkma riski bulunduğuna inanıyor. Bu oran 2014’te yüzde 33’tü.  Yarıdan fazlası (yüzde 56) ise otomasyon sonucu bazı işlerin ortadan kalkmasını engellemek için, devletin önlemler alması gerektiğini söylüyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.