btbilgi

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin “Finans 4.0: Yüksek Risk Ortamında Kurumsal Raporlamanın Dönüşümü” araştırmasının sonuçları, kurumsal bilişim yönetimi açısından dikkat çekici noktalara değiniyor. Yıllık geliri 500 milyon doların üzerindeki büyük ölçekli şirketlerde kurumsal raporlama süreçlerini mercek altına alan araştırma, 25 ülkeden binin üzerinde CFO’nun görüşleri alınarak oluşturulmuş. Araştırma sonuçlarına göre; günümüzün kurumsal raporlama ortamında CFO’lar en çok veri güvenliği ve gizliğinin sağlanmasında zorlanıyor.

Araştırmanın ülke bazında öne çıkan sonuçları, Hindistan’daki CFO’ların yüzde 68’inin, Çin’deki CFO’ların yüzde 65’inin ve ABD’deki CFO’ların ise yüzde 63’ünün veri güvenliği konusunda endişe taşıdığına işaret etmekte. CFO’ların yüzde 64’ü veri sahipliği ve yönetimi ile ilgili olarak süregelen belirsizlikten de yakınmakta. Araştırmaya katılanların yüzde 84’ü farklı ülkelerdeki gizlilik yasalarından dolayı, veri akışını aktif olarak yönetmenin güç olduğundan şikayet etmekte.

CFO’ların yüzde 84’lük bir çoğunluğu verilerin korunması, gizliliği ve düzenlemelere uygunluk konularında veri merkezleri ve bulut bilişiminde farklı güvenlik standartlarını değerlendirmenin ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade etmekte. CFO’ların yaklaşık yarısı (yüzde 49) ise bulut bilişimde güvenlik endişeleri ve düzenlemelere uygunluğa ilişkin risklerin, teknolojik dönüşüm ve yeni inovatif teknolojilerin uygulamaya geçilmesinin önünde engel oluşturduğuna inanmakta.

Rapora bakılırsa CFO’lar teknolojik ve sosyal gelişmeler doğrultusunda, geleneksel kurumsal yönetim yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeye de ihtiyaç duymakta. CFO’ların yüzde 42’si denetim komiteleri ve yönetim kurullarının, veri güvenliği ve gizliliğine ilişkin kurumsal raporlamadan daha fazla bilgi talep ettiğini ifade ediyor. CFO’ların üçte ikisinden fazlası, düzenlemelerdeki değişikliklere ilişkin risklerin kurumsal raporlamalara dahil edildiğini dile getiriyor. CFO’ların yüzde 85 kadarı risk ve düzenlemelere uygunluk konularında denetim komiteleri ve yönetim kurullarına gerçek zamanlı uyarılar iletildiğini de aktarmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.