btbilgi

Great Place to Work firmasının gerçekleştirdiği “Best Workplaces for Milleninals” araştırması, Y kuşağı çalışanları ile ilgili önemli bilgiler vermekte. Araştırma raporu, yüksek güven kültürünün tüm jenerasyonlar üzerinde pozitif yönde etkisinin mevcut olduğunu ifade ediyor. Ama bu etki Y kuşağında her zaman daha yüksek. İş yerinde güven kültürünü içselleştirmiş şirketlerde çalışan Y kuşağı çalışanlarının yüzde 89’u çalıştıkları şirketlerde uzun süre kalmayı planlıyor.

Bu çalışanlar unvanlar ve sözlerdense, yaşadıkları iş yeri deneyimlerini daha önemli buluyor. CEO’ların iş-hayat dengesi veya şeffaf liderlik konuşmaları yapmalarındansa, bu sözleri günlük çalışma hayatında göstermelerini istiyorlar. Bu taleplerin karşılandığı iş yerlerinde Y kuşağı, çeviklik ve inovasyonda 8 kat daha verimli olma ve iş yerinin marka elçisi olma konularında büyük potansiyele sahip.

Y kuşağı çalışanını anlamayan, geleceğin yöneticisini kaybeder

Y kuşağı çalışanları girdikleri şirkette bir etki oluşturmak, faydalı olmak, ona değer katmak arzusunu güdüyorlar. Yapılan anketlerde bu kuşağın temsilcileri, diğer iş arkadaşlarına göre 6 kat daha uzun bir gelecek planladıklarını ifade etmekteler. En iyi işveren kabul edilen şirketlerde çalışan X kuşağı çalışanları temsilcileri diğer akranlarına göre şimdiki iş yerlerinde kalmaya 15, Y kuşağı ise 20 kat daha yatkın.

Raporda bu neslin kariyer ihtiyaçlarını anlayamamak, gelecekte yönetici olacak bir nesli kaybetmek anlamına geliyor fikri ön plana çıkartılmakta. Bu nesle yönelik strateji ve yol haritası belirlemeyen şirketler, yenilikçiliği ve dinamizmi kaybetme riski ile yüzleşmek durumunda. Araştırma sonuçlarına göre bu durum, şirketler için pahalı ve ekonomik yönden tehdit edici bir unsur. Bu konuda alınabilecek önlemler ise şu şekilde sıralanmış:

  • Şirketler Y kuşağı odaklı stratejiler geliştirmeli,
  • Bu kuşağa samimiyetle liderlik edilmeli,
  • Temel değerler tanımlanmalı ve bu değerler iş süreçlerine taşınmalı,
  • İşveren markası güçlendirilmeli,
  • Konuya tümleşik açıdan yaklaşılarak tüm çalışanlar için mükemmel bir iş yeri inşa edilmeli.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.