btbilgi

Güncelleme - Yılmaz Sezer4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulmasına izin verilen Teknokentlerin ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynadıkları bilinmektedir. Ülkemiz ekonomisine de olumlu yönde katkı sağladığı düşünülen Teknokentlerin faaliyetleri başta vergisel olmak üzere bir dizi teşvik unsurları ile desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

Bize göre de bir ülkedeki Teknokentlerin ve Teknokentlerde faaliyet gösteren kişi ve kurumların fazlalığı ülkenin gelişmişliğinin  ve Ar-Ge faaliyetlerine verdiği önemin bir göstergesidir. Bu nedenle uygulanmakta olan teşvik ve destek unsurlarının artırılması, ancak buna karşın da suistimal edilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın yürüttükleri ortak çalışmalarla konunun önemi ortaya konulmuş ve bir dizi ciddi teşvik ve destekler getirilmiş bulunmaktadır. Ancak bu ciddi teşvik ve destek sisteminin yanısıra konuya ilişkin yapılan son yasal düzenlemenin, ağır şartlar getirmesi ve zamanlaması anlaşılamamıştır.

Çünkü 19.10.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknokentler de vergi muafiyeti için belgelendirme şartı getirilmiş bulunmaktadır.

Peki nedir bu belgelendirme şartı ve neyi kapsamaktadır?

Dilerseniz birlikte inceleyelim.

Bilindiği üzere Teknokentlerde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine; ilgili kanun hükmü gereğince 2023 yılına kazanç istisnası uygulanmaktadır. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ile bu gelir veya kurumlar vergisi kazançlarının, gayri maddi hakların satışı devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde istisnadan yararlanılabilmesi için patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgeler alınması zorunluluğu getirilmiştir. Yani belgelendirme şartı olarak adlandırdığımız belgelerden kast edilen, patent veya mübadili belgelerdir. Kararda patentte mübadili olarak, faydalı model belgesi, tasarım tescil belgesi, telif hakkı tescil belgesi, entegre devre topografyası tescil belgesi ve yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı belgesi sayılmışlardır.

Yapılan bu yeni düzenleme ile Teknokentlerde yukarıda sayılan konularda faaliyet gösteren mükelleflere uygulanan kazanç istisnası yeni bir şarta bağlanılmış olup, istisna şartı bürokratik olarak ağırlaştırılmıştır ve hatta zorlaştırılmıştır. Belgesi olmayanlar ya da yaptığı işlemleri belgeye bağlayamayanlar kazanç istisnasından faydalanamayacaklardır.

Söz konusu karar ile uygulamanın; karardan sonra başlayacak yeni projeler için hemen uygulanacak  olması, daha önce başlamış projeler için ise,  30.06.2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanacak olması  hüküm altına alınmıştır.

Yani devam eden projeler için 30.06.2021 tarihine kadar bir geçiş süreçi tanınmıştır. Bu sayede karardan önce faaliyete başlayan gerçek ve tüzel kişilerin hakları kısmen koruma altına alınmıştır.

Biz uygulayıcıların genel anlamda ekonominin önünü açacak tedbir ve teşvikleri beklediğimiz bu günlerde bakanlar kurulu tarafından, bu içerikte bir karar alınmasının gerekçesi anlaşılamamıştır. Yeni düzenleme ile  durumunu belgelendiremeyen birçok firma veya kişi kazanç istisnasından faydalanamayacak olup, Teknokentlerde yeni işyeri açmayacak veya açmış oldukları işyerilerini kapatmak zorunda kalacaklardır.

Çünkü kısmi bir uygulama olsa bile bu karar ile Teknokentler eskiye oranla vergisel cazibesini yitirmeye başlamış gözükmektedir.

Ayrıca Teknokentlerde, prosedürlerin artırılmasına ve teşvik şartlarının ağırlaştırılmış olmasına bağlı olarak, mükelleflerin farklı alternatifleri değerlendirerek, kendi bünyelerinde Ar-Ge merkezleri oluşturma  seçeneğini dikkate alarak teşviklerden yararlanmaya devam etme ihtimallerinin olduğu da  göz ardı edilmemelidir.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Yılmaz Sezer , Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak görev yapmış olup, bu görevi sırasında kamu ve özel kesim işletmelerinde denetim ve incelemelerde bulunmuştur. Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine devam eden Yılmaz SEZER’in aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi bulunmaktadır. Sorumlu ortak başdenetçi olarak birçok sektörde denetim faaliyetlerinde bulunmuş olup, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Yılmaz SEZER’in çeşitli dergi ve gazetelerde değişik konularda yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Çeşitli televizyon-radyo programlarında ve konferanslarda konuşmacı olarak katılmış olup, TÜRMOB tarafından yayınlanmış Yabancı Sermayeli Şirketler ve Vergilendirilmesi, İş Ortaklığı konularda kitapçıkları mevcuttur.