btbilgi

Çağımızda akıllı cihaz bağımlılığı diye bir rahatsızlıktan bahsetmemiz mümkün. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 46’sı cihazlarından asla vazgeçemeyeceklerini söylemişler. İleri teknolojinin hayatımıza bu derece dahil olmasının olumsuz yanları da bulunmakta. Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nin en son etkinliğinde, akıllı telefon bağımlılığının beynin yapısını bozduğu yönünde bir rapor açıklanmış.

Seul’daki Kore Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, araştırma ekibi ‘manyetik rezonans spektroskopi’ (MRS) kullanarak akıllı telefon ve internet bağımlısı olduğu tespit edilen gençler üzerinde bir çalışma gerçekleştirmiş. MRS, beynin kimyasal yapısını tarayabilen bir çeşit MRI tekniği olarak kullanılmakta. Üzerinde çalışma yapılan grup ortalama yaşı 15,5 olan erkek ve kadınlardan oluşmuş. Bu gençlerin 12’si 9 hafta süren özel bir bağımlılık tedavisi görmüşler. Aynı miktarda ve sorun yaşamayan kişilerden oluşan bir de kontrol grubu oluşturulmuş.

Bağımlı olduğu tespit edilmiş gençlere yapılan geleneksel bilişsel testlerde depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve asabiyet benzeri davranışların uçlarda olduğu saptanmış. Ardından hem bağımlı grubuna, hem de kontrol grubuna MRS taramaları yapılmış. Taramalar tedavi gören gençlerde hem tedavi öncesi, hem de tedavi sonrası tekrarlanmış. MRS taraması ile beyin sinyallerini engelleyen veya yavaşlamalarına yol açan ‘gamma aminobutrik asit’ (GABA) miktarları ölçülmüş. Ayrıca taramada beyin nöronlarının aşırı çalışmasına yol açan ‘glutamate-glutamine’ (Glx) nöroiletici miktarına da bakılmış.

MRS sonuçları akıllı telefon bağımlılarının beyinlerindeki GABA ve Glx seviyelerinin, normal kişilere göre kat kat fazla olduğu saptanmış durumda. Bağımlı kişilerin tedavi sonrasındaki MRS ölçümlerinde ise bu seviyelerde düşüş gözlemlenmiş. GABA oranlarının çok yüksek olmasının başdönmesi ve sinirlilik yarattığı araştırmalar ile kanıtlanmış. Ama araştırmacılar bu yönde kesin bulgulara varmak için daha fazla çalışma gerektiğini de ifade ediyorlar. Bu çalışmaların bağımlılıkla ilgili medikal bilgilerimizi genişletmesi ve tedavileri açısından faydalı olmaları beklentisi yüksek.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.